Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Illusztrált és illuminált perzsa kéziratok

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Illusztrált és illuminált perzsa kéziratok

Az Egyiptomi Nemzeti Könyvtár és Levéltár (Dar al-Kutub) díszesen illusztrált és illuminált perzsa kéziratok egyedi, ritka gyűjteményét őrzi. A gyűjtemény darabjai közel 500 év történelmi és földrajzi változásaira világítanak rá, melyek érintik Perzsiát, Közép-Ázsiát és Indiát. A kéziratok egyrészt a nyelvészek és a paleográfusok részéről tartanak számot érdeklődésre, míg az illusztrációk és díszítések a történészek, művészettörténések és restaurátorok számára bírnak nagy jelentőséggel. A gyűjtemény 71 kéziratot foglal magában, melyek tükrözik a királyi műhelyek fejlődését a 14. századtól egészen a 19. századig. A gyűjtemény páratlanul egyedülálló, hiszen darabjai híres művészeti központokban és királyi festőműhelyekben készültek, melyek virágzottak szerte Kis- és Közép-Ázsiában, Perzsiában és Indiában. A gyűjtemény egyes kéziratait a 16., 17. és 18. század legnevesebb kalligráfusai jegyezték le, sokszor a sahoknak és a legfontosabb dinasztiák vezetőinek dedikálva azokat. Az írás mellett ugyanilyen fontosak a miniatúrák, melyek az iszlám miniatúrafestészet fejlődését tükrözik. A gyűjtemény egyes darabjait olyan művészek illusztrálták és díszítették, mint Mani és Bihzad, akik az egész muszlim világ festészetére hatást gyakoroltak, de akiknek csak nagyon kevés másik gyűjteményben lelhető fel munkájuk. A gyűjteményben találunk miniatúrákat olyan mosoli és bagdadi iskolákból, melyek az 1258-as mongol betörés következtében tönkrementek, Timurid-iskolából, mely 1368-ban, Timur sah idején virágzott Iránban, Turkesztánban és Khorassanban, emellett a Safavid-dinasztia idejéből (1502–1736) éppúgy, mint az indiai Mogul Birodalomból (15-18. század). A ritka kéziratok között megtaláljuk egy állatmese-gyűjtemény, a Khalia wa Dimna 112 miniatúrával díszített példányát, melyet a 12. században jegyeztetett le a gaznavida uralkodó, Abu al-Muzafar Bahrám Sáh, a perzsa költő, Firdauszí egyik művét, a Királyok könyvét (Sáhnáme), melyet Mani illusztrált a 15. század folyamán. Emellett a Bustan al Sa’adi al Shirazi egy példányát, melyet Ali al-Katib szultán jegyeztetett le 1488-ban és a híres perzsa festő, Behzad illusztrált, aki miniatúráit még aláírásával és dátummal is ellátta. A kéziratok hordozóanyaga között találunk kitűnő minőségű, kézi merítésű szamarkandi papírt, kevésbé jó minőségűt, európai és kínai papírt, sok esetben aranyozott és díszesen kidolgozott könyvkötésben. Ezen kéziratok nagy része több műhely közös munkája, ahol festők, illuminátorok, kalligráfusok, papírkészítők és a borítások készítői akár évekig dolgoztak közösen egy-egy művön. A kincset érő dokumentum-együttest az Egyiptomi Nemzeti Könyvtár és Levéltár terjesztette fel az UNESCO felé 2007-ben, és még ugyanebben az évben felvették a Világemlékezet Listára.

Bővebb információ az alábbi linkeken:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/persian-illustrated-and-illuminated-manuscripts/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/egypt_persian_manuscrit.pdf

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=3481
Kép:

perzsa
Az egyiptomi szultán és kísérete Zulaykhát üdvözli. 1533-as kézirat miniatúrája.

King of Egypt with his entourage welcoming Zulaykha. Persian Islamic miniature painting manuscript, 1533.

(http://www.unesco-ci.org/photos/showphoto.php/photo/6353/title/king-of-egypt-with-his/cat/1044)

Angol nyelvű változat:

Persian Illustrated and Illuminated Manuscripts

The National Library and Archives of Egypt (Dar al-Kutub) is the custodian of a unique collection of Persian illustrated and illuminated manuscripts. The collection recollects the historical and geographical changes that took place in Persia, Central Asia and India in a span of almost 500 years. Its contents are of great interest to linguistics and palaeographers, while the second component of its content (the illuminations and illustrations) is of great significance to historians, art historians and conservators. The collection comprises 71 rare bound manuscripts that highlight the development of royal ateliers from the 14th century to the 19th century. The collection is unique as it was produced at renowned art centres and royal ateliers that flourished in the vast geographical region: Asia Minor, Central Asia, Persia, and India. The collection includes manuscripts inscribed by some of the most renowned calligraphers of the 16th, 17th and 18th century in the region and dedicated to the Shahs and leaders of key dynasties. The miniatures are also important, they illustrate the development of Islamic miniature paintings; names found in this collection as Mani and Bihzad are rarely found in other collections around the world. They have influenced the development of painting around the Muslim empires. The collection includes miniature paintings from the foregone Mosol and Baghdad School which was devastated by the Mongol invasion in 1258, from the Timurid school which flourished in 1368 under Shah Timor, in Iran, Turkistan and Khurasan, and from the Safavid Dynasty (1502–1736) as well as from the Mughal Empire of India (15th-18th century). Among the rare manuscripts are a copy of a collection of animal fables, Khalila wa Dimna (includes 112 miniatures) inscribed in the 12th century by Abu al-Muzafar Bahramshah of Ghaznah, a Shahnameh of the persian poet, Firdawsy (166 miniature) inscribed and illustrate by Mani during the 15th century and a copy of Bustan al Sa’adi al Shirazi inscribed by the famous Sultan Ali al-Katib in 1488 and illustrated by the renowned Behzad who proudly signed and dated his miniatures. The carrier ranges from hand made paper of fine quality produced in Samarqand, and lesser quality paper, to European and Chinese paper, beside tooled and gold filigreed book covers. Most of such manuscripts are the joint work of ateliers, where painters, calligraphers, illuminators, paper makers and cover producers jointly worked for years to produce. The collection is a treasure that will settle many misunderstandings and solve many questions of historians, art historians and language specialists. This documentary heritage was submitted by the National Library and Archives of Egypt and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2007.

Fazekas Eszter Ágnes
Kulturális örökség tanulmányok MA, II. évf. (levelező tagozat)
2014. május 4.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet