Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Bašagic iszlám kézirat-gyűjtemény

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Bašagic iszlám kézirat-gyűjtemény

A Bašagic-gyűjtemény egyedülálló iszlám kéziratai a pozsonyi egyetemi könyvtárban találhatóak. A gyűjtemény boszniai muszlim tudósok kézirataiból tevődik össze, melyek a XVI-XIX. század folyamán keletkeztek arab, török és perzsa nyelven.

A kéziratok műfaját tekintve vegyesek: az irodalmi alkotásokon (vers, próza) túl tudományos szövegekkel is találkozhatunk, úgymint az iszlám teológia, filozófia, jog, történelem, Korán-tudományok, hagyományok és iszlám misztika témaköreivel. A XVI-XIX. századi Bosznia történelmének, irodalmának, vallási viszonyainak és török államigazgatásának egyaránt ritka és egyedülálló forrásait képezik. A gyűjtemény 284 kötetnyi kézirat formájában maradt fenn, benne összesen 589 különálló munka található, melyből 393 arab, 117 török és 88 perzsa nyelven íródott. Tartalmazza például a híres Al- Farabi (870-950) muszlim filozófus és tudós Logika (Kitáb almantiq) című művének kéziratát, mely Arisztotelész Logikájához írott kommentárokból épül fel. A gyűjtemény részét képezi Omar Chajjám XII. századi perzsa költő verseinek kézirat-együttese is.

A kézirat-gyűjteményt ma feldolgozva, restaurálva, speciális körülmények között őrzik a pozsonyi egyetemi könyvtárban (Régi és ritka nyomtatott könyvek és kéziratok kabinetje). Két katalógusa létezik: a névadó Safvet beg Bašagic 1916-os munkája, valamint Jozef Blašković, Karel Petraćek és Rudolf Veselý közös, 1961-ben született katalógusa.

A gyűjtemény Safvet beg Bašagic - boszniai származású író, a bosnyák-muszlim irodalom és kultúra kiemelkedő kutatója - családi könyvtárának részét képezte, aki 1924-ben eladta a teljes kézirat- és könyvgyűjteményt a pozsonyi egyetemi könyvtárnak.

Az 1992-ben felgyújtott szarajevói könyvtár állományának megsemmisülése után különösen szignifikáns helyzetbe került a Bagašic-gyűjtemény, mely a tragédia után felbecsülhetetlen értéket képez és Bosznia kulturális történelmének egyik legátfogóbb irodalmi alkotásává, egyben forrásává vált. A gyűjteményt az UNESCO Világemlékezet Programjába a pozsonyi egyetemi könyvtár és a Világemlékezet Program Szlovákiai Bizottsága terjesztette fel 1997-ben.

Forrás és bővebb információ:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/basagic-collection-of-islamic-manuscripts/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/slovakia_basagic_en.pdf

Képek:

Baagic_1

al-Hasan bin Muhammad bin al- Hasan as-Sagani arab nyelvű kéziratos szövege

Baagic_2

Ibrahim Hakki Marifetname című ottomán-török kéziratos mű illusztrációja

Baagic_3
Abu Ali Muhammad bin Sulajman bin Abi Bakr al-Guzuli arab nyelvű művének borítója

Bašagic Collection of Islamic Manuscripts

The unique islamic manuscripts of Bašagic Collection were located in the University Library in Bratislava. The collection consist of Bosnian muslim scholars’ manuscripts, which were originated from the 16th-19th centuries, written in Arabic, Turkish and Persian languages.

The collection contains more different genres, like literary (poetry, prose) and also scientific genres, for example: Islamic teology, philisophy, law, history, Koran-sciences, traditions and Islamic mysticism. Thus, creates one of the most important and rarest source of Bosnian history, literature, religion and Osman-Turkish state administration from the 16th-19th centuries. The collection remained in 284 volumes of manuscipts, together 589 individual works, of which 393 Arabic, 117 Turkish and 88 Persian.

The Bašagic Collection contains such significant works like: Logics (Kitáb almantiq) by the well-known muslim philosopher and scholar, Al-Farabi (870-950), who wrote in his work commentatories to Aristoleles’s Logics. Furthermore a manusrcipt collection is also a part of the Bašagic Collection, which contains verses by Omar Chajjám, a Persian poet from the 12th century.

The Bašagic manuscript collection nowadays can be viewed processed, restored and held under special circumstances in the University Library in Bratislava (in the Cabinet of old and rare printed books and manuscripts). There are two catalogues available: a work from Safvet beg Bašagic from 1916 – of him was named the collection – and another catalogue from Jozef Blašković, Karel Petraćek and Rudolf Veselý, which was published in 1961.

The collection was part of Safvet beg Bašagic’s family library – he was a Bosnian writer, the significant researcher of the Bosnian Muslim literature and culture. He sold his whole collection of manuscripts and printed books to the University Library of Bratislava in 1924.

After the National Library in Sarajevo was burnt out in 1992 and destructed its collection entirely, the role of the Bašagic Collection became more substantial. After this tragedy the Bašagic collection performs priceless value and source in Bosnia’s cultural history and marked as the most important work of Bosnian literature. The collection was submitted to the Memory of the World Register by the University Library in Bratislava cooperation with the Slovak Committee for "Memory of the World" Programme in 1997.

Jancsó Brigitta
SZTE-BTK
Kulturális örökség tanulmányok MA
2013/2014-es II. szemeszter

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet