Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

2010-ben felterjesztett magyar tételek a Világemlékezet Listára

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottság döntése értelmében 2010-ben Semmelweis Ignác dokumentuma a gyermekágyi lázi elhárítása végett és Vikár Béla zenei gyűjteménye került felterjesztésre a Világemlékezet Listára

Semmelweis Ignác és az aszeptikus szülészeti gyakorlat

Az aszeptikus prevenció a 19. század közepéig nem volt ismert és ok-okozati kapcsolattal igazolt az orvosi gyakorlatban. Erre a világon elsőként a magyar Semmelweis Ignác adott magyarázatot, egyben dolgozott ki szigorú módszert, és vezette be azt az orvosi gyakorlatba. Semmelweis egy szülészeti osztály esetében bizonyította, hogy az addig kiemelkedően magas halálozási arányszámmal járó gyermekágyi láz teljes egészében megelőzhető. Feltárta a gyermekágyi láz kóroktanát, s ennek keretében igazolta, hogy a szülőnőkkel kapcsolatba kerülő személyek gondos kézfertőtlenítésével teljes egészében megelőzhető a fertőzés. A világon elsőként igazolta, hogy a gyermekágyi láz azonos a vérmérgezéssel. Az általa javasolt prevenció egyedi, s aránylag lassan terjedt el a világban, noha többen vizsgálták ugyanezt a jelenséget. Semmelweis magyarázatának sajátossága abban rejlett, hogy mintegy 30 évvel a modern bakteriológiai szemlélet kialakulása előtt értette meg a gyermekágyi láz kialakulásának okát, és tudta megbízható prevencióval megelőzni a betegséget. Nézeteit az 1870-es évektől kialakuló adekvát a mikrobiológiai tudás (Pasteur, Koch) és az erre alapuló sebészeti gyakorlat (Lister) igazolta.

Az 1861-ben keletkezett dokumentum az orvostudomány egyetlen fejezetével foglalkozik: hogyan lehetséges egy speciális fertőtlenítési eljárással egy gyakran előforduló fertőzést megelőzni, egy olyan korszakban, amelyre még szerény mikrobiológiai tudás jellemző. Ez az aszeptikus szemlélet, az ahhoz tartozó ok-okozati elv egyértelműen Semmelweis Ignác nevéhez fűződik, aki azt az általa Budapesten vezetett szülészeti osztályokon vitte teljes sikerre.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár őrzi Semmelweis Ignác 1861. május 27-én kelt egyleveles nyomtatványát.

A nyomtatvány címe: "Utasítvány a pesti m. k. egyetemi, szülészeti kórodán tanuló és tanulónők részére, a gyermek ágyi-láz elhárítása végett". Ezt az Utasítványt Semmelweis az általa vezetett Szülészeti Klinika kórtermeinek ajtóin helyeztette el, s annak betartása a kórterembe belépő valamennyi személy számára kötelező volt.

Vikár Béla zenei gyűjteménye

A 19. század második fele Európa-szerte az önálló néprajzi gyűjtemények alapításának ideje volt. A szóbeli hagyományok összegyűjtése egyrészt az eszközök hiányosságai, másrészt a kutatási ideológiák változásainak függvényében sokféle módszerrel folyt. Mind a hiteles szövegrögzítés, mind az ének, mind a tánc műfajai meg kellett várják, hogy az összegyűjtésükhöz feltétlen szükséges technikai eszközök is rendelkezésre álljanak.

Vikár Béla fiatalkora óta elkötelezett és virtuóz művelője volt a gyorsírásnak. Az akkor legkorszerűbb Gabelsberg-Markovits féle szisztémát a maga újításaival továbbfejlesztve tökéletesen és beszédsebességgel tudta rögzíteni a magyar nyelv minden árnyalatát.

Sokszor és sokak által kiemelt érdeme Vikárnak, hogy a szövegek mellett a dallamok párhuzamos gyűjtését szorgalmazta. Kezdetben nyelvészeti meggondolások vezették. „Rekonstruálandó” ősszövegeket keresve a dallamot alkalmas eszköznek találta az összetartozó szövegvariánsok felismeréséhez.

A Néprajzi Múzeum fonogrammtárának elejét képező Vikár Béla féle folklórgyűjtemény a magyar folklórkutatás szegletköve lett. A kor legfrissebb technikai eszközeit alkalmazó (a gyorsírást és a fonográfos hangfelvételt összekapcsoló) gyűjtési módszerét bátran nevezhetjük világelsőnek. Ez a mintegy 8000 tételt tartalmazó gyűjtemény a helyszínen, gyorsírással feljegyzett gazdag szöveganyagból, fotográfiákból és fonográffal rögzített hangfelvételekből állt össze, melyet később a gyorsírásos szövegekről készült gépírásos áttételek, illetve a hangfelvételekről készített kottás-szöveges lejegyzések támlapjai egészítettek ki.

 

Vikar_on_fieldwork

Bela_Vikar

 

http://www.folkradio.hu/folkszemle/sebo_vikar/


 

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet