Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Világemlékezet Program

2009. december 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO Világemlékezet Programja (Memory of World) a világ archívum, könyvtári gyűjtemény és dokumentum örökségének megőrzésére és terjesztésére jött létre. A nemzetközi szervezet - tagállamai javaslatai alapján - listába veszi a világ dokumentált archív értékeit, és lehetővé teszi azok széles körben történő megismertetését.


Az UNESCO a Világemlékezet programot (Memory of the World Programme) 1992-ben indította el azzal a céllal, hogy a tagországokban fellelhető egyetemes értékkel bíró ritka és veszélyeztetett, írott vagy audiovizuális dokumentumok, gyűjtemények azonosítását, megőrzését és a széles körű megismertetését elősegítse. A program létrehozását az a felismerés ihlette, hogy az emberiség dokumentum örökségének jó része könnyen megsemmisülhet, ha nem szentelnek a védelmére kellő figyelmet és energiát. A háborús és társadalmi megrázkódtatások, a megfelelő anyagi források, valamint az odafigyelés és a tudatosság hiánya egyre nagyobb veszélyt jelentenek az örökségi, információs emlékek fennmaradására.

A Világemlékezet Lista magyar elemei

· Eötvös Loránd életműve két kiemelkedő eredményével kapcsolatos három dokumentum (2015)

· Semmelweis felfedezése a gyermekágyi lázról és az aszeptikus prevenció bevezetéséről (2013)

· Magyar Tudomány Akadémia könyvtárában őrzött Kőrösi Csoma Sándor Archívum (2009)

· Bolyai János Appendix című műve (2009)

· Tabula Hungariae - Lázár térképe (2007)

· Bilbiotheca Corviniana (2005)

· Tihanyi Kálmán 1926. március 20-án benyújtott szabadalmi kérelme "Radioskop" címen (2001)

További infromációk elérhetők az UNESCO központi weblapján: https://en.unesco.org/programme/mow/register

A nemzetközi regiszter- vagy más néven a Világemlékezet Lista mindazon örökségeket tartalmazza, melyek megfelelnek az UNESCO által megszabott kritériumoknak és melyeket a program Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága befogadásra érdemesnek talál. A Világemlékezet Listán szerepel ennek megfelelően például a legrégibb fennmaradt mozgatható betűkkel nyomtatott könyv, a Guttenberg-biblia, valamint a regiszteren audiovizuális dokumentumok is találhatók, ilyen a legelső játékfilm, Fritz Lang német filmrendező Metropolis című munkája.


További hírek


A Koreai Köztársaság által finanszírozott elismerés célja, hogy díjazza a dokumentumörökségek megőrzésére és hozzáférhetőségének elősegítésére tett kezdeményezéseket. A pályázati felhívással kapcsolatos további információk alább olvashatók.
2018. február 12.

Az Eötvös Loránd életműve két kiemelkedő eredményével kapcsolatos három dokumentum-ot az UNESCO felvette a Világemlékezet listára, az erről tanúskodó díszokleveleket Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár (EMMI) adta át a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben június 6-án.

2016. június 7.

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás szabadalmaztatható. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a szabadalmaztatott találmány hasznosítására (elsőbbségi jog), azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége korlátozott. Az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig érvényes és csak abban az országban/azokban az országokban, amelyben/amelyekben engedélyezték. Tovább >>

2015. február 13.

A fényképezés módszere 1816-ban indult fejlődésnek, amikor Nicéphore Niepce camera obscura segítségével rögzítette, 8 órás expozícióval az első képet. Ez a technika ma már egy dobozból is elkészíthető. Henry Talbot 1835-ben egy ökölnyi méretű fényképezővel dolgozott. 1838-ban L. Jacques Mandé Daguerre fejlesztésével megszületett az első dagerrotípia. 1841-ben Petzval József 16-szor fényerősebb objektívet készített. A dagerrotípiával elérhető közelségbe került a portrét. 1851-ben Frederick Scott Archer találmányával megvalósult a másodperces expozíció. 1878-ban Charles Bennett az egy másodperc alatti expozíciót fejlesztette ki. George Eastman 1884-ben elkészült Kodak fényképezője már 100 kép készítésére is alkalmas volt. 1925-ben Oscar Barnack 10 éves fejlesztése után piacra dobták az első Leica gépet. 1932-ben hozta forgalomba az AGFA az első színes diapozitíves kisfilmet, majd két évvel később a 16 Din-es színes negatívot, amely minden színre érzékeny volt. Ezzel lezárult a vegyészeti alapokon nyugvó fotográfia fejlődésének kezdeti szakasza.
2015. január 26.

A mozgó képek illúziójának látványa hosszú évszázadokon keresztül lenyűgözte az embereket; gondoljunk csak a camera obscurára, a kinetoszkópra vagy a praxinoszkópra. A 19. században - köszönhetően a fényképezés technikai feltételeinek fejlődésének is - sikerült a mozgóképet rögzíteni. Tovább >>
2015. január 14.

HU: A kódex mint könyvforma a késő ókor vívmánya. Már ekkor pergamenre írva, hajtogatva, összekötött könyv formájában jelent meg a Római Birodalom területén. Ebben az időben azonban még a papiruszra vagy pergamenre írt tekercs volt a fő íráshordozó. A kódex általános könyvformává válása később, a III.-V. században történt, melyben legnagyobb szerepe a korai keresztényeknek volt. Tovább >>

 

EN: The codex as a form of book is the invention of the late antiquity. Foldered, bound parchments as codex appeared in the Roman Empire. Nevertheless, in this time the usual form of writing was the volumen, which was made of parchment or papyrus sheets. The codex became common and usual bookform in the 3th-5th cetnuries, in which early chritianity played the leading part. Continue reading >>

2014. december 12.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság 2016-ban kiadvány jelentetett meg Az UNESCO Világemlékezet lista magyarországi elemei címmel. A kiadvány innen érhető el.
2014. szeptember 8.

HU: Az UNESCO a tagállamaitól 2014. március 31-ig várja a felterjesztéseket a Világemlékezet Listára. A listára országonként két dokumentumörökség terjeszthető fel (míg más országokkal való közös felterjesztéseknek nincsen korlátja), így nemzeti szinten a jelölések elővallogatását az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága végzi és az UNESCO ügyekért felelős miniszter jóváhagyását követően a Bizottság Titkársága küldi meg az UNESCO párizsi központja számára. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának Titkársága 2014. január 31-ig fogadja az angol nyelvű felterjesztési anyagokat és a Bizottság február 28-ig véleményezi azokat. A Titkárság az UNESCO központi honlapján leírtak alapján elkészített angol nyelvű nevezési anyagokat vár, valamint egy rövid 1-2 oldal terjedelmű magyar leírást a felterjesztendő dokumentumörökségről. A programot bemutató kézikönyv angol nyelven elérhető itt. Minden érdeklődőt kérünk a dokumentum alapos áttanulmányozására. A felterjesztési anyagot is az erre kialakított formanyomtatvány mentén kell összeállítani, melyben alaposan meg kell indokolni a felterjesztendő örökségi elem hitelességét és nemzetközi jelentőségét. Az űrlap elérhető itt. A nevezési anyag összeállítása során segítséget jelenthet a korábbi sikeres felterjesztések áttanulmányozása. A teljes lista a nevezési dokumentációkkal elérhető az UNESCO központi honlapján. További információk kérhetőek a balint.hudecz@unesco.hu címen.

 

EN: UNESCO is inviting new nomination proposals for inscription on its Memory of the World International Register, a list of library collections and archive holdings of world significance, which was established in 1997 to promote documentary heritage of universal value. Nominations should ideally be submitted through the National Commissions for UNESCO or the Memory of the World National Committees in the countries where they are located. Proposals should be based on the selection criteria listed in the General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage, which stipulates that the most important criterion for inscription on the Register is the universal significance of the documentary heritage. For more information please visit the official website of UNESCO.

2013. december 30.

HU: A Világemlékezet Program Nemzetközi Tanácsadó Bizottságának ajánlása és Irina Bokova, az UNESCO főigazgatójának döntése értelmében 55 tétellel bővült a Világemlékezet Lista, köztük a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum által felterjesztett Semmelweis Ignác felfedezésével és a hozzátartozó dokumentációval, az aszeptikus prevenció bevezetéséről. Az idei döntés értelmében Magyarország immár hat tétellel szerepel a listán: 2001-ben Tihanyi Kálmán 1926. március 20-án „Radioskop” néven benyújtott szabadalmi kérelme, 2005-ben a Bibliotheca Corviniana, 2007-ben a Tabula Hungariae, 2009-ben az MTA könyvtárában őrzött Kőrösi Csoma Sándor Archívum és Bolyai János Appendix c. műve, míg 2013-ban Semmelweis felfedezése került fel a nemzetközi listára. További információk az UNESCO központ honlapján érhetőek el.

 

EN: According to the decision of Irina Bokova, Director-General of UNESCO, this year 55 new additions were made to the Memory of the World Register. The new elements were evaluated and recommended by the International Consultative Committee of the Memory of the World programme. Semmelweis’ discovery, the documentary heritage submitted by Hungary and prepared by the Semmelweis Museum of Medical History was also approved, thus Hungary has six elements on the list. Hungary’s submissions are: the patent application ‘Radioskop’ of Kálmán Tihanyi, which was filed on 20 March 1926 (2001), Bibliotheca Corviniana (2005), Tabula Hungariae – map of Lazarus (2007), the Csoma Archive of the Library of the Hungarian Academy of Sciences (2009), the Appendix by János Bolyai (2009) and Semmelweis' discovery (2013). For more information, please visit the official website of UNESCO.

2013. június 20.

HU: A Francia UNESCO Bizottság által készített kiadvány az UNESCO Világemlékezet programjáról és örökségvédelmi egyezményeiről angolul elérhető ITT.

 

EN: The French National Commission for UNESCO's Publication on UNESCO’s Memory of the World Programme and heritage protection conventions is available HERE.

2013. március 14.

A Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottság döntése értelmében 2010-ben Semmelweis Ignác dokumentuma a gyermekágyi lázi elhárítása végett és Vikár Béla zenei gyűjteménye került felterjesztésre a Világemlékezet Listára
2011. június 1.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet