Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete és a Civilizációk Szövetsége a média „nemzetek közötti hídépítő” szerepét hangsúlyozta / UNESCO and UNAOC underline the role of media in building bridges between nations

2015. június 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az ENSZ new york-i székházában 2015. június 4-én rendezték meg az ENSZ Civilizációk Szövetsége Barátainak Csoportja legutóbbi találkozóját, „A média szerepe a nemzetek közötti hidak építésében” címmel. A találkozón az UNESCO képviselője kiemelte a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a média békeépítő és egyetértést elősegítő szerepét.

EN: The Group of Friends of the UN Alliance of Civilizations’s recent meeting was organized at the UN Headquarters in New York on 4 June 2015, which focused on “The Role of Media in Building Bridges between Nations”. During the meeting the UNESCO Representative emphasized the role of freedom of expression and the role of media in building peace and understanding.


HU: A találkozón az UNESCO képviselője kihangsúlyozta a szervezet azon filozófiáját, mely szerint a szabad, független és pluralista újságírás biztosítja mindazon információkat az állampolgárok számára, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozhassanak a békéről és a nemzeteket átölelő kapcsolatokról.

A képviselő felvázolta továbbá az újságírók biztonsága és a büntetlenség problémájának fontosságát is, konkrét javaslatokat előterjesztve a Fenntartható Fejlődési Célok célkitűzéseit illetően.

Tagállamainak felhatalmazásával az UNESCO rendszeresen gyűjt adatokat a biztonság és a büntetlenség vonatkozásában. Az adatok fejlesztési keretrendszerbe történő integrálása kiemeli az újságírás és a média fontosságát a fenntartható fejlődéshez vezető békés úton.

EN: In the meeting, the UNESCO Representative highlighted the organization’s philosophy is “that free, independent and pluralistic journalism provides citizens with the information choices they need in order to make knowledgeable decisions about peace and trans-national relations”.

She also outlined the importance of the issue of safety of journalists and the problem of impunity, putting forward a concrete proposal for the indicators of the Sustainable Development Goals’ targets.

Mandated by its Member States, UNESCO already regularly compiles data on safety and impunity. Integrating this data into the development framework will stress the importance of journalism and media for a peaceful and inclusive path to sustainable development.


Tovább információk az alábbi linken érhető el / More information is available hereKeresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet