UNESCO.HU

Évfordulós javaslatok felterjesztésére vonatkozó lehetőség az UNESCO számára a 2018-2019-es évekre - hazai határidő: 2016. november 15.

2016. október 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (továbbiakban: UNESCO) lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy kétévente javaslatot tegyenek olyan jeles személyiségek és történelmi események évfordulójára, amelyekről a szervezet nemzetközi szinten, az adott tagállammal közösen megemlékezhet. Az UNESCO a 2018-2019-es bienniumra tagállamonként két felterjesztési javaslatot fogad, és egyben arra kéri a tagállamokat, hogy az egyik felterjesztési javaslat lehetőség szerint kapcsolódjon a nemek közötti egyenlőség elősegítéséhez.

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (továbbiakban: UNESCO) lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy kétévente javaslatot tegyenek olyan jeles személyiségek és történelmi események évfordulójára, amelyekről a szervezet nemzetközi szinten, az adott tagállammal közösen megemlékezhet. A 2016-2017-es bienniumra két új felterjesztést nyújtott be Magyarország, melyeket az UNESCO 38. Általános Konferenciája keretében (2015 novemberében) elfogadott és felvett azon évfordulók közé, melyeket a szervezet megünneplésre méltónak talál. Az elfogadott javaslatok értelmében 2016-ban Szent Márton születésének 1700. évfordulójára, 2017-ben Kodály Zoltán zeneszerző halálának 50. évfordulójára emlékezünk.

Az UNESCO a 2018-2019-es bienniumra tagállamonként két felterjesztési javaslatot fogad, és egyben arra kéri a tagállamokat, hogy az egyik felterjesztési javaslat lehetőség szerint kapcsolódjon a nemek közötti egyenlőség elősegítéséhez. A felterjesztés legfontosabb kritériuma, hogy olyan regionális és/vagy nemzetközi jelentőségű esemény, vagy személyiség halálának/születésének 50., 100. vagy ezek többszörösének évfordulója legyen, amelyek összeegyeztethetőek az UNESCO programjával és célkitűzéseivel.

Az UNESCO az emlékévek eseményeinek szervezésében aktívan nem vesz részt, ahhoz forrást nem biztosít, e feladatok ellátását a tagállamokra bízza. Lehetőség van viszont a párizsi UNESCO-központban UNESCO-s évekhez kapcsolódó rendezvények kedvezményes szervezésére, illetve az emlékévekhez kapcsolódó UNESCO logó használatára.

A jelölésre vonatkozó formanyomtatványt az UNESCO által rendelkezésre bocsátott részletes szabályozás figyelembe vételével kell elkészíteni.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársága a hazai javaslatokat a kitöltött jelölési formanyomtatvány megküldésével egyidejűleg 2016. november 15-ig fogadja az info@unesco.hu e-mail címen.

A beérkezett javaslatokat az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága előzetesen elbírálja, majd felterjeszti Balog Zoltán miniszter úr részére. A miniszteri döntést követően a Bizottság gondoskodik a szükséges tagállami támogató nyilatkozatok beszerzéséről és a javaslatok megküldéséről a párizsi UNESCO-központ részére (a párizsi UNESCO-központ végső határideje: 2017. január 15.).

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet