UNESCO.HU

Szeptember 8-án az írni-olvasni tudás nemzetközi napját ünnepeljük / We are celebrating International Literacy Day on 8th September

2015. szeptember 8.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Literacy

HU: 1965. november 17-én az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete szeptember 8-át az Írni-olvasni Tudás Nemzetközi Napjává nyilvánította. Az 1966 óta ünnepelt nemzetközi nap célja, hogy felhívja a figyelmet az írni-olvasni tudás fontosságára az egyének, közösségek és társadalmak számára.

 

EN: On 17 November 1965 UNESCO proclaimed 8 September the International Literacy Day. It was first celebrated in 1966. Its aim is to highlight the importance of literacy to individuals, communities and societies.


HU: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete minden évben ezen a napon, szeptember 8-án emlékezteti a nemzetközi közösséget az írni-olvasni tudás és a felnőttkori tanulás aktuális helyzetére. A világ számos pontján rendeznek a nemzetközi naphoz kapcsoló programokat. Az UNESCO az Írni-olvasni Tudás Nemzetközi Napján minden évben két kategóriában oszt díjakat a témában példamutató tevékenységet folytatók számára (King Sejong Literacy Prize /2 díjazott/ and Confucius Prize for Literacy /3 díjazott/). A 2015. évi díjak témája az írni-olvasni tudás és a fenntartható társadalmak. A központi díjátadó ünnepségre a szervezet párizsi központjában kerül sor. A 2015. év díjazottjairól az alábbi linken olvashatunk:

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/

A nemzetközi nap eseményeiről, teljes programjáról az UNESCO honlapján olvashatunk.

Az UNESCO Oktatást Mindenkinek 2000-2015 (Eredmények és kihívások; 4. cél: felnőtt írás-olvasás) programja szerint 2015-re 50% javulást kell elérni a felnőtt írástudatlanság területén, különösen a nők esetében és méltányos hozzáférést kell biztosítani az alapfokú és a folyamatos oktatáshoz minden felnőtt számára. Napjainkban még mindig körülbelül 781 millió analfabéta felnőtt él a világon. Az írástudatlanság aránya kissé csökkent, míg 2000-ben 18%-os, addig 2015-ben körülbelül 14%-os arányról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a programban kitűzött arányszámot nem sikerült elérni. 2015-re mindösszesen 17 országnak sikerült megfeleznie az írástudatlan lakosság arányát azon 73 országból, amely 95%-nál alacsonyabb írástudási aránnyal rendelkezik. Az írni-olvasni tudás területén a nemi egyenlőség vonatkozásában elért javulás nem elegendő. Azon országok (43), ahol minden 100 írástudó férfira 90 nő jutott, 2000-ben elmozdultak a paritás irányába, azonban egyikük sem érte azt el 2015-re. A jelentés egyértelmű kapcsolatot mutat az írástudatlanság és a súlyos szegénységben lévő országok, valamint az írástudatlanság és a nőkkel szembeni előítéletek között.

EN: On International Literacy Day each year, UNESCO reminds the international community of the status of literacy and adult learning globally. Celebrations take place around the world. There are two UNESCO International Literacy Prizes awarded every year in recognition of excellence and innovation in literacy throughout the world (the UNESCO King Sejong Literacy Prize (2 awards) and the UNESCO Confucius Prize for Literacy (3 awards). The theme of the 2015 UNESCO International Literacy prizes is Literacy and Sustainable Societies. The central award ceremony is taking place in UNESCO Headquarters, Paris. This year’s prize-winners are:

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/

The full programme of the International Literacy Day is available on the UNESCO website.

According to UNESCO’s "Education for All 2000-2015; Achievements and Challenges” Goal 4 (Adult literacy): a 50 per cent improvement in levels of adult literacy, especially for women and equitable access to basic and continuing education for all adults should be achieved by 2015. There are still about 781 million illiterate adults. The rate of illiteracy dropped slightly, from 18% in 2000 to an estimated 14% in 2015, which means the Dakar target of halving illiteracy was not achieved. Only 17 out of the 73 countries with a literacy rate below 95% in 2000 had halved their illiteracy rate by 2015. Progress has been made towards gender parity in literacy but is not sufficient. All 43 countries where fewer than 90 women for every 100 men were literate in 2000 have moved towards parity, but none of them will have reached it by 2015. The report shows a clear connection between illiteracy and countries in severe poverty, and between illiteracy and prejudice against women.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet