Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

A filozófia interszektorális stratégiája

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A stratégia jelentős lépés abban az irányban, hogy az UNESCO a valóságban is az ENSZ "intellektuális és etikai lelkiismereteként" működhessen.

2005-ben, a Végrahajtó Tanács 171. ülésszakán az UNESCO elfogadta a Filozófia Interszektorális Stratégiáját, mely lépés nélkülözhetetlen volt a filozófia terén felmerülő kihívások növekedése miatt. A stratégia jelentős lépés abban az irányban, hogy az UNESCO a valóságban is az ENSZ "intellektuális és etikai lelkiismereteként" működhessen.

A stratégia összekapcsolja a párbeszédet a filozófiai elemzéssel, ösztönzi a filozófia tanítását, és támogatja a filozófiai gondolkodást és kutatást. Megvalósítását elsősorban a Humán- és Társadalomtudományok szektorának keretében, valamint más, a programban érintett szektorokkal és a Nemzeti Bizottságokkal együttműködésben tervezi az UNESCO. Az elérendő cél az eddig kifejlesztett programok összefüggő módszertani keretbe helyezése, és olyan egységes és interszektorális eljárás kialakítása, amely képes megbirkózni a világ aktuális problémáival.

A filozófia jelentősége az UNESCO számára egyértelmű, mivel a filozófiai elemzés és gondolkodás összefügg a béke megteremtése és fenntartása elveivel (ez a szervezet fő küldetése). A filozófia ez emberi szolidaritás iskolájának, a kölcsönös megértés és tisztelet kiindulási pontjának tekinthető, szerepe fontos a civilizációk közötti párbeszédben is. (A filozófiára vonatkozó 1995-ös párizsi deklaráció elismerte a filozófia fontosságát a demokrácia előmozdításában.)

A Filozófia Interszektorális stratégiájának globális céljai:

 • Ötletek laboratóriumaként szolgáljon
 • A nemzetközi együttműködés előmozdítása a filozófiai párbeszéd, tanulás és kutatás területén
 • Kutatásra való ösztönzés az UNESCO prioritást élvező programjait érintő területeken
 • A világ aktuális problémáit, a társadalom kihívásait elemző nemzetközi viták megoldásához való hozzájárulás
 • Bátorítás a témával kapcsolatos publikációk és tankönyvek elkészítésére a régiók közötti, valamint a kultúrák közötti filozófiai párbeszéd során
 • A filozófia népszerűsítése a nagyközönség körében, informális oktatás
 • A filozófiaoktatás támogatása, elsősorban az oktatási intézményeken keresztül; ösztöndíjas lehetőségek teremtése
 • A civilizációk közötti párbeszéd elősegítése
A stratégia megvalósítása:

 • Az UNESCO Titkárság és a Nemzeti Bizottságok feladata a megvalósítás, szoros interszektorális együttműködésben az érintett partnerekkel;
 • A Nemzeti Bizottságokat felkérik filozófiai albizottságok létrehozására, melyek feladata a filozófiaoktatás támogatása középiskolai és egyetemi szinten, a Titkársággal való közvetlen kapcsolattartás mellett;
 • Költségvetésen kívüli források bevonását célzó erőfeszítések támogatása.

Az interszektorális stratégia három összefüggő, egymást támogató fő pillérre épül:

1. pillér: A világ problémáival szembenéző filozófia

 • Jelenkori kérdések filozófiai elemzése
 • Filozófusok ösztönzése arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a jelenkori problémák megválaszolásában
 • Filozófusok közötti kapcsolatrendszer létesítése, párbeszéd elősegítése
 • Ennek a párbeszédnek be kell hatolnia a döntéshozók köreibe
 • A gondolkodás, a vita és a cselekvés közötti kapcsolat erősítése
 • A civilizációk közötti párbeszéd fogalmának felülvizsgálata
 • Virtuális adatbázis létrehozása az információkhoz való jobb hozzáférés érdekében
 • Régióközi Filozófiai Párbeszéd: a világ különböző régióinak filozófusai közötti kapcsolatrendszer kiépítése a célja; 2004-ben indították útjára a párbeszédet Ázsia és az arab világ között, 2005-ben Afrika és Latin-Amerika között

2. pillér: A filozófiaoktatás ösztönzése

 • A filozófia tanítása hozzájárul az emberi jogok filozófiai alapjainak megértéséhez, és képessé teszi az egyéneket arra, hogy gondolkodásukban szabadok legyenek a különböző dogmáktól
 • Javaslatok kifejlesztése a középiskolai és egyetemi filozófiaoktatás számára
 • A javaslati csomag tartalmazni fog monitoring és értékelési mechanizmusokat is, így a tagállamokat informálni lehet a filozófiaoktatás éppen aktuális állapotáról
 • Javaslatok a tagállamoknak a tanterv, tananyag fejlesztését illetően
 • A Nemzetközi Filozófiai Olimpia fejlesztésének támogatása, jelenleg 20 országot foglal magában, más országokat is be kellene vonni a versenybe
 • Kézikönyvek, csereprogramok fejlesztése
 • Az UNESCO Filozófia Tanszékek hálózatának erősítése, Afrikában és Dél-Kelet Ázsiában is tanszékek létesítése
 • A kutató tevékenység során készült anyagok terjesztése CD-ROM-okon és az UNESCO honlapján

3. pillér: A filozófiai gondolkodás és kutatás előmozdítása

 • A filozófia népszerűsítése lényeges eleme a demokrácia fejlesztésének és egy békés kultúra kialakításának
 • A filozófiai munkák lefordítása külön hangsúlyt kap
 • A Filozófia Világnapja megünneplésének szervezése (minden év novemberének harmadik csütörtöke)
 • Interjúsorozat készítése a világ minden tájának neves filozófusaival, majd egy multimédiás enciklopédia elkészítése
 • Televízió- és rádióprogramok filozófiai témákban
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet