Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Anyanyelv és többnyelvűség

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

UNESCO kutatások az anyanyelv és a többnyelvűség terén

Anyanyelv és identitás összefüggnek, az egyén teljesítményét idegen nyelvi környezetben a nyelv erősen befolyásolja. E probléma elsősorban olyan országokban jellemző, ahol több etnikai csoport él együtt. Ázsia és Afrika számos országában sokaknak idegen nyelven van csak lehetősége tanulni az iskolában.

Az anyanyelv használata egyes országokban akadályokba ütközik:

  • A modernizáció jegyében más nyelvet részesítenek előnyben az iskolákban

  • Hatalmi törekvések miatt a többség nyelvét teszik kötelezővé a kisebbségek számára is

  • Maga az anyanyelv nem alkalmas magas szintű oktatásra újonnan keletkezett szavak hiánya miatt

Az UNESCO mindent elkövet a helyzet javítására. A témával kapcsolatban kutatásokat végzett, amelyek eredményei azt mutatják, hogy az anyanyelvükön tanuló gyerekek jobban boldogulnak az iskolapadokban és az írás-olvasást megtanulni vágyó felnőttek is sikeresebbek.

Az UNESCO felmérései szerint a megoldást gyakran a többnyelvű oktatás jelenti, melynek alapja legalább három nyelv - az anyanyelv, egy regionális vagy nemzeti nyelv és egy világnyelv - használata az oktatásban. A többnyelvűségre vonatkozóan az UNESCO számos dokumentumot fogadott el, melyek részletesen tárgyalják álláspontját. Az UNESCO által kiemelt területek összefoglalva:

  1. anyanyelvű oktatás segítése az oktatás színvonalának emelése érdekében

  2. 2. kétnyelvű ill. többnyelvű oktatás támogatása, mint a társadalmi és nemi egyenlőtlenségek további csökkentésének egyik eszköze és mint a nyelvileg sokszínű társadalom alapvető része

  3. 3. nyelvtudás fontosságának hangsúlyozása, mint az interkulturális oktatás alapja

Veszélyeztetett nyelvek

Minden évben legalább tíz nyelv tűnik el. A napjainkban beszélt hatezer nyelv fele veszélyben van. A nyelvek kihalásának folyamata mára felgyorsult, részben a pénzügyi piacok nemzetközivé válásának és az elektronikus kommunikáció növekedésének következtében.

Határozott lépésekre van szükség, mert egy nyelv utolsó beszélőjének elhalálozása után a nyelv felelevenítése rendkívül nehéz, ezért egy nyelvet már akkor veszélyeztetettnek minősítenek a nyelvészek, mikor százezernél kevesebben beszélik.

Az UNESCO a kulturális sokszínűségről kiadott egyetemes deklarációjában hangsúlyozza a nyelvtudás fontosságát.

Bővebb információ:

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet