Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Nevezés Melina Mercouri-díjra

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


A díjat a világ nagy kultúrtájainak megóvásában és hasznosításában végzett példaértékű tevékenységek elismerésére alapították. Melina Mercouri nevét viseli, aki kulturális miniszterként az elsők között kezdett az integrált megőrzés és a fenntartható fejlődés területén tevékenykedni. A "kultúrtáj" fogalma - mint azt a Világörökség Bizottság 1992. évi santa féi ülésén meghatározta -, mint a klasszikus értelemben vett "műemlék" vagy "történelmi hely". A 20.000 USD-os díjat kétévente ítélik oda. A pályáztatni kívánt tájnak a Világörökség Bizottság által elfogadott alábbi három kultúrtáj-kategória közül legalább egynek meg kell felelnie:

  1. a legkönnyebben azonosítható, egyértelműen meghatározható táj, melyet eleve ember tervezett és alkotott, magában foglalva esztétikai céllal kialakított kerteket és parkokat, melyek általában (de nem feltétlenül) kapcsolódnak vallási építményekhez vagy együttesekhez;
  2. a második kategória a lényegében tovább fejlődő táj. Eredetileg társadalmi, gazdasági, közigazgatási és/vagy vallási szempontok alakították és jelenlegi formáját természeti környezetével összhangban és hozzá illeszkedve nyerte el. Ezek a tájak formájukban és kialakításukban tükrözik ezt a fejlődési folyamatot. Két alkategóriájuk van:
    • a maradványtáj (vagy kövülettáj) átélt egy ilyen fejlődési folyamatot, mely valamikor a múltban hirtelen megszakadt vagy egy időre megállt. Fő jellegzetességei tárgyi vonatkozásban mégis láthatóak maradtak;
    • az élő táj megőrzi aktív társadalmi szerepét a hagyományos életmódhoz szorosan kötődő mai társadalomban, melyben a fejlődési folyamat nem szakad meg. Ugyanakkor őrzi az idők folyamán átélt fejlődés nyilvánvaló jegyeit.
  3. az utolsó kategória az asszociatív kultúrtájat foglalja magában. Ennek a tájtípusnak a Világörökség Jegyzékre való felvételét inkább a természeti elem vallási, művészeti vagy kulturális jegyeinek együttes súlya indokolja, semmint a kézzelfogható kulturális nyomok, melyek nem jelentősek vagy megsincsenek.

Az angol vagy francia nyelven elkészített pályázatokat vagy a tagállamok kormányai nyújthatják be a nemzeti bizottságokkal történt megbeszélés alapján, vagy az UNESCO-val hivatalos kapcsolatban álló, illetékes nemkormányzati szervezetek. A pályázatokhoz csatolni kell a franciául vagy angolul kitöltött Nevezési lapot és dokumentációt. A pályázatok összegyűjtését, előzsűrizését és a két kiválasztott dosszié UNESCO-nak történő kiküldését a nemzeti bizottságok végzik. A végső győztes(eke)t az UNESCO Főigazgatója fogja kiválasztani egy olyan nemzetközi zsűri javaslata alapján, amelyet három, a környezetvédelem és a világörökség területén elismert szakember, Görögország UNESCO-hoz delegált állandó képviselője (a görög kormány képviselője) és a Főigazgató képviselője alkot.

A pályázatoknak 2006. október 24-ig kell beérkezniük a MUB titkárságára (Magyar UNESCO Bizottság/ Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., V. em. 586. szoba, hétfő-csütörtök: 8-16:30 óráig, pénteken: 8-14 óráig, tel.: 473 7413, 473 7464, e-mail: gabriella.kertesz@unesco.hu). Az előválogatás után a két kiválasztott pályázatot Bizottságunk továbbítja az UNESCO-nak Párizsba.

A díjról szóló ismertetés és a nevezési lap letölthető az UNESCO angol és francia nyelvű körleveléből és honlapjáról.

Közreadta a Magyar UNESCO Bizottság, http://www.unesco.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet