Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

UNESCO Nemzetközi Alfabetizációs Kutatói Díj - 2004

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO Nevelésügyi Irodájának, a Kanadai Nemzeti Alfabetizációs Titkárságnak és a Svéd Nemzetközi Fejlesztési és Együttműködési Irodának közös finanszírozásában az UNESCO a fenti díjjal szeretné ösztönözni a felnőttek alfabetizációja - mint az élethoss

Az UNESCO Nevelésügyi Irodájának, a Kanadai Nemzeti Alfabetizációs Titkárságnak és a Svéd Nemzetközi Fejlesztési és Együttműködési Irodának közös finanszírozásában az UNESCO a fenti díjjal szeretné ösztönözni a felnőttek alfabetizációja - mint az élethosszig tartó tanulás alapja - és a fenntartható fejlődés közötti összefüggések feltárására irányuló kutatásokat.

Az UNESCO felkéri az e területen tevékenykedő kutatókat, hogy nyújtsanak be tanulmányokat, melyek választ adhatnak az alábbi kérdésekre:

 • Melyek az eredményes alfabetizációs politikák és programok specifikus mutatói?

 • Mennyiben javítja az alfabetizáció a tanulók életminőségét? Pl.: az írni-olvasni tudás segítette-e őket a bizonytalanságérzés leküzdésében, egészségi állapotuk javításában (az alultápláltság, droghasználat, HIV/AIDS stb. vonatkozásában), illetve a környezetük megóvásához szükséges készségek elsajátításában?

 • Milyen hatással vannak az alfabetizációs programok a vidék átalakítására, az állampolgári felelősség és a fenntratható fogyasztási modellek kialakítására?

 • Mennyiben járul hozzá az alfabetizáció a jobb interkulturális megértéshez és a multikulturális társadalomba való beilleszkedés elsajátításához?

 • Hogyan lehet optimálisan alkalmazni az információs-kommunikációs technológiákat az alfabetizációs programok kidolgozásában?

A 10.000 USD összeggel járó díj odaítéléséről nemzetközi zsűri dönt. A díjazott tanulmányt az UNESCO Nevelésügyi Irodájának gondozásában angol, spanyol és francia nyelven kiadják.

Tartalmi követelmények

A díjjal kizárólag elemző, helyi jelentőségen túlmutató, általános kontextus kialakítására alkalmas, elméleti vagy gyakorlati kutatói munkát jutalmazzák. Szempontok:

 • a tartalom helytállósága (a kutatás tárgya, fontossága és modellértéke),

 • a tanulmány metodológiai minősége (az elemzés konceptuális kerete, mélysége és meggyőző ereje),

 • a szöveg minősége (nyelv és szerkezet).

Formai követelmények

 • A tanulmánynak 2004. december 31-ig kell megérkeznie az UNESCO Nevelésügyi Irodájába.

 • Csak kiadatlan tanulmányt lehet küldeni (a szerzői jogok a díj elnyerése esetén átszállnak az UNESCO Nevelésügyi Irodájára).

 • A tanulmányt angol, francia vagy spanyol nyelven kell elkészíteni.

 • A tanulmánynak kb. 100 oldalasnak kell lennie (nem számítva a mellékleteket).

 • Mellékelni kell a tanulmány nyelvén elkészített (1) kb. 5-oldalas összefoglalót, (2) önéletrajzot és (3) egy tömör, egyoldalas, angol nyelvű összefoglalót.

Az UNESCO Nevelésügyi Irodája végleges döntését 2005 áprilisában hozza meg. A nyertest meghívja Párizsba (szeptember) az ünnepélyes díjátadásra, melynek során az UNESCO főigazgatója, Koichiro Matsuura fogja bemutatni a kiválasztott tanulmányt.

A pályázatokat a pályázóknak az alábbi címre kell elküldeniük 2004. december 31-ig:

Bettina Bochynek
UNESCO Institute for Education/Institut de l'UNESCO pour l'éducation
Feldbrunnenstrasse 58
20148 Hamburg

Tel.: +49.40/44 80 41 44
Fax: +49.40/410 77 23
E-mail: b.bochynek@unesco.org
Internet:

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet