Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Nevezési lehetőség az alfabetizáció terén végzett tevékenység elismerésére alapított "UNESCO/King Sejong Literacy Prize" és "UNESCO/Confucius Prize for Literacy" díjakra


További információk elérhetők itt és itt.

Rövid ismertető magyarul itt.


Annak érdekében, hogy kelet- és dél-európai országok fiatal kutatói részt tudjanak venni az ESOF2010 (Euroscience Open Forum) rendezvényen, az UNESCO pályázatot hirdet az utazási költségek finanszírozására. Határidő: 2010. május 16.További információk elérhetők itt.

A konferenciáról itt.


További infórmációk elérhetők az Anna Lindh Alapítvány honlapján.


A Fesztiválok Éve 2010. programsorozat keretében "SZAVAZZ KEDVENC MÚZEUMAIDRA!" pályázatot hirdet az EST.hu, részletek elérhetők itt.

Az Ócsai Tájház is pályázik "Az év vendégbarát tájháza" címre, szavazni a következő linken lehet:

http://www.est.hu/kult/vendegbarat_muzeumok#b


 

Az UNESCO kiemelt programterületei (oktatás, természettudományok, társadalom- és humán tudományok, kultúra, kommunikáció–információ) alapján meghirdetett 2010–2011. évi tanulmányi és kutatói ösztöndíjak


Az UNESCO Center for Peace kéthetes ENSZ Modell nyári tábort szervez diákok számára 2010. július 18-31. között. Az érdeklődök megismerkedhetnek a nemzetközi diplomáciával és betekintést nyerhetnek alapvető konfliktuskezelési módszerekbe. Ösztöndíj-igénylő formanyomtavány letölthető innen, jelentkezési lap innen, a nyomtatványok elektronikus úton történő beküldésének határideje: 2010. április 30. További információk elérhetők az UNESCO Center for Peace honlapján, közvetlen kontakt: zsofia.szabo@unescocenterforpeace.net

 

Az UNESCO Division of Ecological and Earth Sciences (Ökológiai és Föld Tudományok Osztálya) az ERIFAT-tal (Ecole régionale postuniversitaire d’aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux) együttműködve "Integrated Management of Tropical Forests" címmel felvételt hirdet a 2010/11-es tanévre. Jelentkezési határidő 2010. április 30. További információk elérhetők itt.

A MAB Fiatal Tudósok Díja az Osztrák UNESCO Bizottság anyagi támogatásával, a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Évé alkalmából kerül meghirdetésre. A díjat olyan kutatásoknak ítélik oda, amelyek kevésbé fejlett országokban található, az UNESCO által elismert bioszféra rezervátumokban zajlanak.


Az UNESCO pályázati felhívása a Belső Ellenőrzési Konzultációs Bizottságában való munkára. A Bizottság elsődleges feladata, hogy az UNESCO mindenkori főigazgatójának munkáját szakmai tanácsokkal segítse.

A moszkvai International Center for Sustainable Energy Development („Nemzetközi Központ a Megújuló Energiaforrások Kiaknázásáért”) 2 hónapra szóló továbbképzési ösztöndíjat hirdet meg. A program célja, hogy elősegítse a fejlődő és átalakuló országokat a megújuló energiaforrások kiaknázásában. Az erre irányuló képzési programoknak orosz szakintézetek adnak otthont.


A program szervezői olyan, elsősorban általános (vagy középiskolai) tanár jelentkezését várják, aki komolyan érdeklődik a dél-kelet-ázsiai, koreai kultúra iránt, illetve aktív részese volt már ilyen témájú programoknak, és angolul legalább középfokon beszél.

A 2006-ban induló St. Gilgen International School ösztöndíj lehetőségeket kínál fel a művészetek, zene, tudományok, matematika, sport, vagy bármilyen egyéb -számukra értékes- területen kiemelkedő motivációval és eredményekkel rendelkező általános- és középiskolás diákoknak.

Az Emberi jogok oktatásában nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére alapított UNESCO/Bilbao Díjat az idei évben olyan oktatók kaphatják meg, akik az emberi jogok kultúráját közvetítik (UNESCO/Bilbao Prize for the Promotion of a Culture of Human Ri

Az UNESCO a L'Oréal céggel együttműködve közösen finanszírozott, 12(+12) hónapra szóló ösztöndíjat hirdetett meg az élettudományok (biológia, biokémia, biotechnológia, mezőgazdaság, gyógyszer- és orvostudomány, fiziológia) területén tevékenykedő fiatal ku

Az UNESCO/Sharjah Díjjal minden évben egy arab és egy nem arab országból származó személyt, illetve csoportot vagy intézményt tüntetnek ki, aki, ill. amely művészi, szellemi vagy promociós tevékenységével több éve jelentősen hozzájárul az arab kultúra fej

Ösztöndíjpályázatot hirdetett meg az UNESCO 2008/2009-re 25 és 35 év közötti fiatal művészek számára zenei, irodalmi és vizuális művészeti területeken.

A Mandanjeet Singh díjat Mahatma Gandhi születésének 125. évfordulója alkalmából alapították 1995-ben. A kitüntetésben olyan intézmények, szervezetek, személyek részesülnek, akik/amelyek a tevékenységük során elomozdították a tolerancia és az eroszakmente

Az Emberi jogi oktatásért járó díjat 1978-ban, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata létrejöttének 30. évfordulója alkalmából alapították. A kitüntetést kétévente ítélik oda olyan intézményeknek, szervezeteknek vagy személyeknek, akik az emberi jogok fej


Háromszázmillió forintos pályázatot hirdetett civil szervezetek részére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A várhatóan februárban induló Norvég Alap támogatásával így összesen 550 millió forintot kaphatnak a környezetvédelemmel foglalkozó civilek2006. május 1. és május 6. között Grazban az Osztrák Művészeti Tanárok Egyesülete (BÖKWE) és az Osztrák UNESCO Nemzeti Bizottság közös szervezésében nemzetközi workshopot tartanak tanároknak és diákoknak. A workshop elsősorban a modern és kortárs művészet

Az UNESCO egyetemi diplomával rendelkezők pályázatát várja 2006. szeptember 1. és 2007. december 31. között külföldön végzendő 1-6 hónapos tanulmányi és kutatói ösztöndíjakra. Korhatár: 45 év. A pályázatok elbírálásánál az UNESCO előnyben részesíti a leg


A 2006-ban induló St. Gilgen International School ösztöndíj lehetőségeket kínál fel a művészetek, zene, tudományok, matematika, sport, vagy bármilyen egyéb -számukra értékes- területen kiemelkedő motivációval és eredményekkel rendelkező általános- és közé

A St. Gilgen International School "MediaAward" nyílt pályázatot hirdet "Lifecycles of Knowledge" ("A tudás életciklusai") témakörben. A pályaműveket négy kategóriában ("audio", "video", "kép", "interaktív") lehet benyújtani. A pályázat bárki számára nyito

Az UNESCO támogatásával működő IFPC/FIPC (International Fund for the Promotion of Culture/Fonds International pour la Promotion de la Culture) 2006/2007-re UNESCO-Aschberg ösztöndíjpályázati lehetőségeket hirdetett meg fiatal művészek számára, a fogadó kü

Téma: UNESCO: Egyetemes értékek felmutatása az interkulturális politika és a demokrácia révén. Pályaművek: görög, francia, angol, spanyol, német nyelvű verssel (1-4 mű, egy vers terjedelme maximum egy gépelt oldal lehet) vagy prózával (maximum 4 gépelt od

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj a környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra), az interkulturális párbeszéd, az információs és kommunikációs technológiák, és a konfliktusok békés rendezése terület

Az UNESCO Nemzetközi Kommunikációfejlesztési Programjának (IPDC) keretében a Koreai Köztársaság Kormánya ösztöndíjat hirdetett meg televíziós dokumentumfilmek készítésével kapcsolatos tanfolyamra. Legalább 5 éves televíziósprogram-készítési gyakorlattal

Az EPICT magyar adaptációja keretében, az Oktatási Minisztérium támogatásával 2005. szeptemberétől 2006. májusáig tartó, 120 órás, távoktatásban megvalósuló tanfolyam indul. Ingyenes részvételi lehetőség, a tanfolyam jelenléti órái Budapesten, az ELTE Ta

Bulgária UNESCO Nemzeti Bizottsága, Bulgária Oktatási Minisztériuma, valamint az Iskolai Egyesület a Globális Oktatásért (SAGE) a párizsi UNESCO védnöksége alatt közösen Nemzetközi Nyári akadémiát szervez 2005. július 9. és 17. között a bulgáriai Triavna-

Az Osztrák Socrates Programiroda és a Linzi Peadgógiai Intézet továbbképzést rendez Traunkirchenben 2005. október 15-19-én. A szemináriumra ASP tag és tagjelölt iskolák jelentkezését is várjuk.

A Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia angol és francia nyelvű szemináriumot szervez a nemzetközi jog területén kutató fiatal doktoranduszok számára 2005 augusztus 15. és szeptember 9. között "Az emberiség kulturális öröksége" címmmel.

A pályázat elnevezése: "Színpompás táj". Szervező: Goleniów Culture Centre (Lengyelország) az UNESCO támogatásával. Forma: bármilyen technikával készült festmény. Korkategóriák: óvodások (4-6 év), általános iskolások (7-12 év), középiskolások (13-16 év)

Az UNESCO és a Koreai Köztársaság a Buljo jikji simche yojeol, a világ legrégibb, mozgatható fém betűkkel nyomtatott könyve Világemlékezet-jegyzékbe történő felvételének alkalmaból pályázati lehetőséget hirdetett meg a dokumentum-örökség területén

A tagországok minden évben három fiatal kutatót nevezhetnek az "Ember és bioszféra" díjra. Téma: bioszféra-rezervátumok, ökoszisztémák, víz. A díj értéke: 5.000 - 5.000 USD. Korhatár: 40 év. Az előválogatás miatt a pályázatokat legkésőbb 2005. április 1

Nemzetközi UNESCO-pályázat pályakezdő kézművesek, iparművészek, formatervezők számára

Az UNESCO ösztöndíjak célja, hogy néhány kiemelt területen, amelyek az UNESCO stratégiai céljaiba illeszkednek, az emberi erőforrásokat és a nemzeti képességépítést támogassák.


Az UNESCO Nevelésügyi Irodájának, a Kanadai Nemzeti Alfabetizációs Titkárságnak és a Svéd Nemzetközi Fejlesztési és Együttműködési Irodának közös finanszírozásában az UNESCO a fenti díjjal szeretné ösztönözni a felnőttek alfabetizációja - mint az élethoss


Világverseny és tudományos fórum mérnökhallgatóknak és fiatal kutatóknak. Jelentkezési határidő: 2004. június 30. Az elkészült pályamunk benyújtásának határideje: 2004. szeptember 15.Harmónia, megértés, egymásrautaltság az emberek, népek között és a környezet viszonylatában. Nemzetközi pályázat fiatal divattervezők, iparművészek, formatervezők számára.

Negyedik fordulójához érkezett a Világörökség verseny, amelynek témája ezúttal az Aggteleki Nemzeti Park. A pályázatok beküldési határideje: 2004. december 10. péntek


Ötödik fordulójához érkezett a Világörökség verseny, amelynek témája ezúttal a pécsi ókeresztény temető. A pályázatok beküldési határideje: 2006. január 13., péntek

Hatodik fordulójához érkezett a Világörökség verseny, amelynek témája ezúttal a Hollókő. A pályázatok beküldési határideje: 2006. november 24., péntek

Hetedik fordulójához érkezett a Világörökség verseny, amelynek témája ezúttal Fertő. A pályázatok beküldési határideje: 2007. május 31., csütörtök
Az UNESCO a L'Oréal céggel együttműködve közösen finanszírozott ösztöndíjat hirdetett meg az élettudományok: biológia, biokémia, biotechnológia, fiziológia területén tevékenykedő fiatal (35 év alatti) tudósok, ezen belül is nők részére. Az UNESCO olyan f


A díjjal minden évben egy arab és egy nem arab országból származó személyt tüntetnek ki, aki művészi, szellemi vagy promocionális tevékenységével több éve jelentősen hozzájárul az arab kultúra fejlődéséhez és nemzetközi szintű terjesztéséhez.UNESCO-Aschberg ösztöndíjat 1994-ben hozták létre fiatal, tehetséges művészek előmenetelének támogatására. Az ösztöndíjban részesültek számára új lehetőségek nyílhatnak...

A L'ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság közös ösztöndíjprogramjában idén ismét kiosztották a tudós hölgyeknek járó díjakat a Magyar Tudományos Akadémia székházában - 2006. január 11-én rendezett - ünnepségen. Az idei díjazottak: dr. Barabás OA L'ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért útján, a Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Miniszter védnökségével - magyar ösztöndíjpályázatokat hirdet meg a nemzetköziA 2009. szeptember közepén meghirdetett pályázatra a nevezéseket 2009. szeptember 30-ig kell eljuttatni a Magyar UNESCO Bizottság címére.

címen indít felsőfokú szakirányú képzést az ISES Alapítvány a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (Norvég Alap) támogatásával 2009. szeptember végén . A képzés célja olyan sokoldalú elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a kulturális örökséget

A gyermekoktatás fejlesztésére szerveződött nemzetközi civil szervezet 2009. október 14. és 17. között tartja tizedik éves konferenciáját Bukarestben. A négynapos tanácskozás során alkalom nyílik nemzetközi szakértők tapasztalatcseréjére arról, az oktatás

(Frederick, Maryland, USA, 2009. július 19 - augusztus 1.). A résztvevőknek az oda-vissza repülőutat kell fizetniük, az amerikai szervezők fedezik a szállás, az étkezés és a helyi közlekedés költségeit. Jelentkezési határidő: 2009. június 30.

Az UNESCO és az izraeli kormány közös posztdoktori ösztöndíj-pályázatot hirdet meg a tudomány és technológia területén. Jelentkezés a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságán keresztül lehetséges, kérjük a pályázatokat a megadott címre mielőbb elküldeni.

Két pályázatot írt ki az UNESCO az alfabetizáció terén végzett tevékenység elismerésére. Nevezni kizárólag a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságán keresztül lehetséges. Jelentkezési határidő: 2009. június 17. 16 óra

Az UNESCO és a japán "Goi Peace" Alapítvány esszépályázatot hirdetett fiatalok számára 25 éves korig angol, francia, spanyol vagy német nyelven. Pályázati cím: "A tudomány szerepe egy jobb világ építésében" Pályázati határidő: 2009. június 30.

A tolerancia és az erőszakmentesség előmozdításában a tudomány, a művészetek, a kultúra és a kommunikáció területén végzett tevékenység nemzetközi elismerésre alapított díjra 2009. július 8-ig lehet nevezni a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságán keresztül.

a száraz és félszáraz területeken lévő vízforrások felmérésével, az ezeken a területeken folyó vízgazdálkodással / - felhasználással kapcsolatos tudományos tevékenység elismerésére alapított UNESCO/"Great Man-made River International Prize for Water Resou

terén végzett tevékenység elismerésére Minden UNESCO-tagállam évente egy főt jelölhet a nemzeti UNESCO bizottságokon keresztül, tudományos szervezetek ajánlásával a díjra. Jelölhetők: tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó rádió- és tv-műsorok, filmek

Az elismerésre UNESCO-tagállamok olyan személyei, intézményei vagy nem kormányzati szervezetei pályázhatnak, akik/amelyek a latin-amerikai és karibi országok egysége, integrációja, identitásuk, kulturális hagyományaik és történelmi értékeik megőrzése teré

Az UNESCO és a Koreai Köztársaság a világ legrégibb, mozgatható fém betűkkel nyomtatott könyve Világemlékezet-jegyzékbe történő felvételének alkalmából díjat alapított a dokumentumörökség védelme és megóvása területén tevékenykedő intézmények, illetve eg

Tudományos kutatással foglalkozó 30 és 45 év közötti nők jelentkezését várják a természettudományok, az élettudományok és az anyagtudományok területéről, három korkategóriában.

az 'Oktatás a Fenntartható Fejlődésért - az ENSZ-évtized második felének küszöbén' című világkonferenciát megelőző "Oktatás a Fenntartható Fejlődésért fiatal hangjai" című workshopra. Pályázati határidő: 2009. február 9-ig. A március 30-án Bonnban megrend

Az UNESCO Nemzetközi Oktatástervezési Intézete 2009. február 9. és április 3. között nyolc kéthetes angol és francia nyelvű intenzív tanfolyamot indít az oktatástervezés és -menedzselés területén tevékenykedők, elsősorban nők részére. A tanfolyammal kapcs

írt ki három korkategóriában az oroszországi, szentpétervári "Forum Art Gorod" Non-profit Társulás. A jelentkezés pályázati díjhoz kötött. Pályázati határidő: 2008. december 20.

Az UNESCO a Magyar UNESCO Bizottság közvetítésével pályázatot hirdet az UNESCO-nál végezhető egyéves szakmai gyakorlatra olyan fiatal szakemberek számára, akik az idei évben még nem töltik be a 30. életévüket. Feltételek, részletes pályázati kiírás és jel

esszépályázat, FAO Élelmezési Világnap kapcsán

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj a további négy területen folyó posztgraduális tevékenységet támogatja: környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra); interkulturális párbeszéd; információs és kommun

írt ki az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Világszervezete (FAO) és a Cserkészlány Világszövetség "Világunk, klímánk, élelmünk" ("Our World, Our Climate, Our Food") címmel egy oktatási program keretében. Az alkotások a klímaváltozás, a környezetvédele

Az idei évben harmadik alkalommal írta ki az UNESCO a Daimler Nemzetközi Rt-vel együttműködésben a Mondialogo Mérnöki Díjat egyetemi mérnökhallgatók számára. A pályázat együttműködésre, nemzetközi multikulturális csoportok alakítására, a multikulturális p

A FAO és a Cserkészlány Világszövetség nemzetközi rajzpályázatot hirdetett, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is bevonja az éghajlatváltozásról, környezetvédelemről és az élelem biztosításáról való együttgondolkodásba. Beküldési határidő: 2008. szeptembe

Pályázatot írt ki az UNESCO a párizsi székhelyű Oktatástervezési Intézete (UNESCO International Institute for Educational Planning /IIEP/) igazgatóhelyettesi posztjára. Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 24.

Pályázatot írt ki az UNESCO brazíliai irodája (UNESCO Office in Brasilia) programigazgató-helyettesi állására. Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 16. Részletes információk, pályázati lehetőség és űrlap az UNESCO honlapján.

Az NHK (Japon Broadcasting Corporation - a Japán Műsorszóró Társaság) pályázatot hirdet az oktatás területén tevékenykedő média számára az audiovizuális oktatási tartalmak fejlesztésére, az oktatással foglalkozó rádió- és tv-műsorok színvonalának emelésér

Gyermek képzőművészeti pályázatot hirdetett meg a 15. Kanagawa Biennálé alkalmából megrendezendő Gyermek Művészeti Világkiállításon való részvételre a japán Kanagawa International Assosiation. A pályázati műveknek és a jelentkezésnek 2008. szeptember 1. é

Két hónapos (2008. október 13 - december 12.), az Orosz Föderáció területére szóló ösztöndíj - pályázatot írt ki az UNESCO a megújítható energiák témakörében magas szintű orosz nyelvismerettel rendelkezők számára 45 éves korig.

az információs és kommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazásáért 2008 témája: Digitális lehetőségek mindenkinek: a tanulók felkészítése a XXI. századra (Digital Opportunities for All: Preparing Students for 21st-Century Skills) A pályázat an

Az "Örökségvédelem Mestere" (Master in ’World Heritage at Work’) címmel, idén első alkalommal tartanak szakértői képzési programot 2008. augusztus 25. és december 19. között az olaszországi Turinban. A szervezők olyan szakértők jelentkezését várják, akik

Az Anna Lindh Alapítvány és a Fondazione Mediterraneo (Mediterrán Alapítvány) által idén harmadik alkalommal kiosztásra kerülő díj ez évi témája: Párbeszéd: a művészetek segítenek (Dialoge throgh Arts). Pályázni a vizuális művészetek következő műfajaiban

Az írástudatlanság felszámolása és az olvasásértés fejlesztése területén végzett kivételes és innovatív eredmények elismeréseként három nevezési körben írt ki pályázatot az idei évben az UNESCO. Jelentkezés a Magyar UNESCO Bizottsága Titkárságán vagy olya

A békekultúra és a világ gyermekeivel szembeni erőszakmentesség nemzetközi évtizede (2001 - 2010) valamint a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizede (2005-2014) programjainak keretében nemzetközi esszéversenyt hirdetett meg fiatalok számára az UNESCO és a Goi

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve program keretében az UNESCO nemzetközi fotópályázatot írt ki "The Changing Face of the Earth" ("A Föld változó arcai") címmel. Valamennyi versenyzőtől egy, a Nemzetközi Évad tíz témájának egyikéhez kapcsolódó színes fotót várn

Az UNESCO a L'Oréal céggel együttműködve az élettudományok területén tevékenykedő fiatal kutatónők részére hirdetett meg ösztöndíjat12(+12) hónapra.

A Magyar UNESCO Bizottság pályázatot hirdet középiskolás diákok számára a magyarországi UNESCO Világörökség - helyszínek témájában. Az első alkalommal 2003-ban kiírt pályázat idén az utolsó, 8., "Budapest" fordulójához érkezett. Az öt éve indult pályázat

A szellemi kulturális örökség védelméről szóló Egyezményt megjelenítő grafikus embléma készítésére írt ki nemzetközi pályázatot az UNESCO. A verseny mindenki számára nyitott. A szervezők olyan embléma-terveket várnak professzionális és amatőr grafikusoktó

Országonként két pályázatot vár világörökség-helyszínek menedzselésével, megóvásával és fejlesztésével foglalkozó, illetve ezzel foglalkozni kívánó szakemberektől Az UNESCO és a Vocations Patrimoine közösen finanszírozott programja keretében.

Az UNESCO egyetemi diplomával rendelkezők pályázatát várja 2008. szeptember 1. és 2009. december 31. között külföldön végzendő 1–6 hónapos tanulmányi és kutatói ösztöndíjakra. Korhatár: 45 év.

Az igen népszerű természettudományos workshopot két terminusban szervezi meg a waterlooi Elméleti Fizikai Intézet (Perimeter Institute for Theoretical Physics, Kanada) 2008. júliusában fizikaoktatók számára a világ minden részéről. Az intézet tudósai a mo

Az UNESCO Oktatástervezési Nemzetközi Intézete (UNESCO International Institute for Educational Planning, IIEP) Master’s szintű diplomát adó szakirányú továbbképzési programja keretében 2008. szeptember 1. és 2009. június 30. közötti tanévben Oktatástervez

A waterlooi Elméleti Fizikai Intézet (Kanada) ötödik alkalommal szervezi meg 16 és 18 év közötti, a matematika, a fizika és általában a természettudományok iránt érdeklődő középiskolások számára nyári táborait.

A Magyar ENSZ Modell Diákegyesület (új lapon nyíló link: www.enszmodell.hu) és a Magyar UNESCO Bizottság immár negyedik alkalommal hirdeti meg a középiskolás diákcsoportoknak szóló, UNESCO témákat feldolgozó diplomáciai versenyt, és modellező konfereciát.

a Nőkért és a Tudományért A L'ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság idén már hatodik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, a 2008. évre.

A 2008-2009-e tervezési ciklusban is lehetőség van Részvételi Program pályázat benyújtására. A pályázaton igényes, nemzetközi szinten is releváns, az UNESCO céljainak és prioritásainak megfelelő projektjavaslatok kaphatnak céltmogatást

Az emberiség egyik jelentős pedagógusa, Jan Amos Comenus tiszteletére 1992-ben az UNESCO díjat alapított. A díjat a tanítás és a pedagógiai kutatás területén elért olyan kiemelkedő teljesítményekért és újításokért adományozzák, melyek kivételes példái az

A Louis François UNESCO Központ 'Az állatok' témában hirdetett meg nemzetközi képzőművészeti pályázatot. Bármely képzőművészeti műfajban egyénileg vagy csoportosan lehet pályázni.

Közös levélíró pályázatot írt ki gyerekek számára a Magyar Posta Zrt. és az UNESCO a tolerancia jegyében


Két tudományos témában, a klímaváltozás és a nanotudományok, nanotechnológiák, új termelési eljárások tárgyában írt ki együttműködési projekt pályázatot az Európai Unió.
Mindkét meghirdetett téma kutatási területe a nanotechnológiák alkalmazása a vízk

A hivatása gyakorlása közben elhunyt columbiai újságíró, Guillermo Cano tiszteletére alapított díjat évente ítélik oda a világ bármely részén élő olyan személy, szervezet vagy intézmény részére, aki jelentős szerepet játszott a sajtószabadság védelmében é

2008-ban 25. alkalommal osztja ki az UNESCO a Békére Nevelés díját. A 2006-tól kétévente odaítélt kitüntetés célja, hogy a béke megőrzése érdekében kifejtett bármely tevékenységet támogasson, s mozgósítsa az emberi tudatot a béke ügyében az UNESCO Alkotmá

A 40 év alatti kutatóknak kiírt UNESCO/Keizo Obuchi ösztöndíjjal az alábbi területeken folyó tevékenységeket támogatják: környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra), interkulturális párbeszéd, információs és kommuni


L'ORÉAL nemzetközi ösztöndíj fiatal kutatónők részére

Nevezés a Michel Batisse Bioszféra-rezervátum-díjra, határidő: 2007. május 8.

Hetedik fordulójához érkezett a Világörökség verseny, amelynek témája ezúttal Fertő. A pályázatok beküldési határideje: 2007. május 31., csütörtök

A L' ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért - útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével - idén ötödik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L' ORÉA

A tagországok MAB nemzeti bizottságai minden évben három fiatal kutatót nevezhetnek a fenti ösztöndíjra, közülük kettő a nevezési határidő lejártakor (2007. április 30.) nem lehet idősebb 35 évesnél, a harmadikuk 40 évesnél.

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt, a néhai japán miniszterelnök nevét viselő ösztöndíj az alábbi területeken folyó posztgraduális tevékenységt támogatja: Környezetvédelem, Interkulturális párbeszéd, Információs és kommunikációs technológiák, A konf

Hatodik fordulójához érkezett a Világörökség verseny, amelynek témája ezúttal a Hollókő. A pályázatok beküldési határideje: 2006. november 24., péntek

Az UNESCO és Izrael közös ösztöndíjpályázatot hirdet meg posztdoktori képzésen való részvételre a tudomány és technológia területén (beleértve a vízkutatást is). Izrael 10 ösztöndíj-lehetőséget ajánlott fel a fejlődő országokból pályázóknak. A tíz ösztönd

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a középiskolák 11-12. osztályai részére. A pályázat célja, hogy sokkal "emberközelibb", "jobban csengő" nevet találjanak Európa legnagyobb űrkutatási-környezetvédelmi beruházásának, a GMES-nek (Global Monitoring for

Pályázat a 14. Kanagawa Biennálé alkalmából megrendezendő Gyermek Művészeti Világkiállításon való részvételre. Téma: szabadon választható. Korhatár: 4 évestől 2006. április 1-jéig betöltött 15 éves korig. Pályázni lehet egyénileg vagy csoportosan, egy

A XII. Nemzetközi CanariasMediafest (Gran Canaria, Kanári-szigetek, 2006. október 31 - november 4.) keretében megrendezett pályázat mobiltelefonnal a mindennapi életről készített videofelvételekre. Jelentkezési határidő: 2006. július 28. Mobile Asia Comp

Pályázati felhívás - a fenntarhtató fejlődés témakörében megrendezendő "jövőképzés" nyári egyetemen való részvételre, melyet a KÖVET szervez nappali tagoztaos egyetemi és főiskolai hallgatók részére. A pályamunkák beérkezési határideje 2006. június 25.

Az UNESCO Sharjah Díjával minden évben egy arab és egy nem arab országból származó személyt, illetve csoportot vagy intézményt tüntetnek ki, aki/amely művészi, szellemi vagy promocionális tevékenységével több éve jelentősen hozzájárul az arab kultúra fejl

A program szervezői olyan, elsősorban általános (vagy középiskolai) tanár jelentkezését várják, aki komolyan érdeklődik a dél-kelet-ázsiai, koreai kultúra iránt, illetve aktív részese volt már ilyen témájú programoknak, és angolul legalább középfokon besz

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj a további négy területen folyó posztgraduális tevékenységet támogatja: környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra); interkulturális párbeszéd; információs és kommun

A Magyar UNESCO Bizottság pályázatot hirdet középiskolás diákok számára a magyarországi UNESCO Világörökség - helyszínek témájában. Az első alkalommal 2003-ban kiírt pályázat idén az utolsó, 8., "Budapest" fordulójához érkezett. Az öt éve indult pályázat

(Frederick, Maryland, USA, 2009. július 19 - augusztus 1.). A résztvevőknek az oda-vissza repülőutat kell fizetniük, az amerikai szervezők fedezik a szállás, az étkezés és a helyi közlekedés költségeit. Jelentkezési határidő: 2009. június 30.

címen indít felsőfokú szakirányú képzést az ISES Alapítvány a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (Norvég Alap) támogatásával 2009. szeptember végén . A képzés célja olyan sokoldalú elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a kulturális örökséget

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj a további négy területen folyó posztgraduális tevékenységet támogatja: környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra); interkulturális párbeszéd; információs és kommun

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj a további négy területen folyó posztgraduális tevékenységet támogatja: környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra); interkulturális párbeszéd; információs és kommun

A Békedíjban olyan egyének, magán- és köztestületek részesülnek, akik sokat tettek a béke elősegítéséért, védelméért és megőrzéséért. Az UNESCO főigazgatója minden évben körlevélben kér fel a jelölések megtételére.

Pályázatot hirdet a Japán Műsorszóró Társaság az oktatás területén tevékenykedő média számára az audiovizuális oktatási tartalmak fejlesztésére, az oktatással foglalkozó rádió- és tv-műsorok színvonalának emelésére, a nemzetközi megértés és együttműködés

A Magyar ENSZ Modell Diákegyesület (új lapon nyíló link: www.enszmodell.hu) és a Magyar UNESCO Bizottság immár negyedik alkalommal hirdeti meg a középiskolás diákcsoportoknak szóló, UNESCO témákat feldolgozó diplomáciai versenyt, és modellező konfereciát.

A fenntartható fejlődésre való nevelés a központi témája egy, 2009. június 17. és 19. között Németországban (Karlsruhe) megrendezésre kerülő háromnapos oktatási szemináriumnak.

Az évente 20 fiatal kutató számára kiírt ösztöndíj a további négy területen folyó posztgraduális tevékenységet támogatja: környezetvédelem (különös tekintettel a vízgazdálkodással kapcsolatos tudományokra); interkulturális párbeszéd; információs és kommun

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet