Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

UNESCO tanszékek program

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO tanszékek programjának leírása, a programban résztvevő tanszékek és elérhetőségeik listája

 • A programot 1992-ben vezették be, az UNESCO Közgyűlésének 26. ülése határozatai alapján (1991.), jelenleg az UNESCO legfontosabb szektorközi tevékenysége a felsőoktatás területén: 113 tagállam több mint 500 tanszéke vesz részt.

 • Célja a világ egyetemei közötti együttműködés elősegítése, valamint az UNESCO kompetenciájába tartozó területeken történő képzési, kutatási és információs tevékenységek fejlesztése.

 • A Programhoz csatlakozhat: minden államilag elismert felsőoktatási intézmény, a felsőoktatás és kutatás területén működő NGO-k, egyéb akadémiai és tudományos intézmények, egyetemek közötti és más akadémiai hálózatok, valamint nemzeti, regionális és nemzetközi köz-és magán intézmények, melyek szeretnék összekapcsolni tevékenységeiket az UNESCO/UNITWIN Programmal. Tanszék létesíthető: egyetemeken, más felsőoktatási intézményekben, és kutatóintézetekben.

 • A Programhoz való csatlakozás feltétele egy részletes projekt javaslat benyújtása az UNESCO Titkársága számára. Ennek menete a következő:

  • Az intézmény elkészíti a projekt javaslatot az UNESCO irányelveivel és formai követelményeivel összhangban, melyhez mellékelni kell az intézmény vezetőjének kísérő levelét is. Az anyagot eljuttatják az érintett UNESCO nemzeti bizottsághoz.

  • A nemzeti bizottság elbírálás után továbbítja az anyagot az UNESCO főigazgatójának, egy támogató levél kíséretében.

  • A technikai elbírálást a Titkárság végzi, az elbírálásnál különös figyelmet fordítanak a forrásokra.

  • A projekt javaslatot ezután továbbítják az UNESCO Felsőoktatási Osztályához, mely a Program koordinálását végzi, és pozitív elbírálás esetén értesíti a pályázó intézményt, és kiállít egy, az UNESCO Főigazgatója által aláírt egyezményt, melyet aláírásra elküld az intézmény vezetőjének.

 • Minden működő tanszéken ki kell jelölni egy UNESCO/UNITWIN hálózati koordinátort, aki felelős a tevékenységek szervezéséért és a programokért. Az egyes tanszékek tevékenysége kiterjedhet:

  • A hallgatók képzésére (diploma előtti és posztgraduális szinten)
  • előadások megtartására a tanszék által oktatott területeken
  • rövid időtartamú műhelymunkákra
  • kutatással kapcsolatos tevékenységekre
  • szolgáltatások nyújtására

  Ezek a tevékenységek különféle módon valósulhatnak meg: kurzusok, konferenciák, kiadványok, tanulmányok, kiállítások, helyszíni kutatómunkák, stb. Bármilyen irányú tevékenységek is legyenek ezek, hozzá kell járulniuk az UNESCO programjaihoz és tevékenységeihez, valamint a Szervezet által meghatározott célkitűzésekhez.

 • Az egyes tanszékek minden évben jelentést kell, készítsenek tevékenységükről.

 • Az egyes tanszéki projektek esetében az UNESCO a katalizátor szerepét tölti be, a programhoz való hozzájárulása morális és pénzügyi egyaránt. Pénzügyileg főként a következő kiadásokat támogatja:

  • Kezdő tőke az UNESCO/UNITWIN Tanszékek Programban résztvevők kapcsolatfelvételének megkönnyítése érdekében.

  • A közép-kelet európai és a fejlődő országok UNESCO/UNITWIN tevékenységeinek támogatása

  Ezekből világosan kiderül, hogy az UNESCO csak kezdő forrásokat tud nyújtani a tevékenységek megindítására. Ezek egyszeri támogatások, és nem fordíthatók a tanszék alkalmazottainak fizetésére. A pénzösszegeket egy támogatási szerződés keretében lehet elnyerni, a tanszék hivatalos megalakulása után. Az egyes tanszékek forrásaikat alapozhatják még:

  • Az UNESCO rendes programjára
  • Az UNESCO részvételi programjaira
  • Bilaterális együttműködési szerződésekre
  • Multilaterális együttműködésekre, az IGO-kat is beleértve
  • NGO-kkal való együttműködésre
  • Alapítványokkal történő együttműködésre
  • Az adott intézmény pénzügyi támogatására (belső forrás): ez a legjelentősebb
  • UNISPAR (university-industry partnership) együttműködés: vállalatokkal kötött együttműködések

A Magyarországon működő UNESCO Tanszékek:

 • A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának UNESCO Kommunikáció és PR Tanszéke
  Vezetője: Dr. Nyárády Gáborné
  1165 Budapest, Diósy L u. 22-24.
  Tel.: +36 1 467 7887, fax: +36 1 467 7888
  E-mail: rnyarady@kkf.hu
  Honlap: www.kkf.hu

 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Politika és Nemzetközi Tanulmányok Intézetén létrehozott Emberi Jogi Chair
  Vezetője: Dr. Halmai Gábor
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
  Tel.: +36 1 372 2907
  E-mail: halmaigabor@gmail.com

 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszéke
  Vezetője: Dr. Örkény Antal
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
  Tel.: +36 1 209 0555 / 6827, fax: +36 1 372-2912
  E-mail: orkeny@ludens.elte.hu

 • A Szegedi Biológiai Központ UNESCO Környezetbiológiai Tanszéke
  Vezetője: Dr. Kovács Kornél
  6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
  6701 Szeged, Pf. 521.
  Tel.: +36 62 544 351, fax: +36 62 544 352
  E-mail: kornel@nucleus.szbk.u-szeged.hu
  Honlap: www.szbk.u-szeged.hu

 • A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőtt Nevelés Tanszéke
  Vezetője: Dr. Fülöp Ilona
  4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
  Tel.: +36 52 512 900
  E-mail: ilonaf@fox.klte.hu
  Honlap: www.klte.hu/muvtud

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet
  Vezetője: Dr. Ginsztler János
  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. "T" ép. I. em.
  1521 Budapest.
  Tel.: +36 1 463 2471, fax: +36 1 463 2470
  E-mail: ginsztler@mti.bme.hu

 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Informatikai-Pedagógiai Tanszékén létrehozott UNESCO Információtechnológiai Pedagógiai Központ
  Vezetője: Dr. Kárpáti Andrea
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
  Tel.: +36 30 211 4936
  E-mail: karpatian@axelero.hu
  Honlap: www.felis.elte.hu

 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Alkalmazott és Környezetföldtan Tanszék
  Vezetője: Dr. Mindszenty Andrea
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
  Tel.: +36 1 381 2129, +36 1 209 0555 / 8029, fax: +36 1 381 2130, +36 1 209 0555 / 8030
  E-mail: andrea@ludens.elte.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet