Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Az UNESCO "Oktatást mindenkinek" Hete

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos Szervezete által rendezett oktatási világkonferenciákon megfogalmazódott a nemzetközi közösség állásfoglalása, hogy valamennyi gyermeknek, fiatalnak és felnőttnek emberi joga, hogy olyan képzésben részesüljön, amely megfelel alapfokú oktatási szükségleteinek és hogy az oktatást a tudás-alapú társadalmakban mint egész életen át tartó folyamatot kell tekinteni.

Az UNESCO 2000-2015-ös időszakra szóló oktatáspolitikájának fő célkitűzései:

- emelni kell a kora gyermekkortól kezdődő gondozás és nevelés színvonalát, különösképpen a legveszélyeztetettebb és leghátrányosabb helyzetű gyermekek körében; biztosítani kell, hogy 2015-re minden gyermek

- mindenekelőtt a lányok, a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek

- ingyenes, kötelező és színvonalas alapfokú képzésben részesüljön és általános iskolai tanulmányait be is tudja fejezni;

- a mindennapi élethez szükséges ismeretek és képességek folyamatos elsajátítását célzó megfelelő programok segítségével biztosítani kell, hogy valamennyi fiatal és felnőtt igénye szerinti képzésben részesülhessen;

- 2015-re ötven százalékos javulást kell elérni a felnőtt analfabétizmus visszaszorításában, különösen a nők esetében, s biztosítani kell, hogy az alapfokú, illetve a folyamatos felnőttoktatáshoz mindenki egyenlő arányban hozzáférjen; az általános és középiskolai képzés terén, 2005-ig meg kell szüntetni a nemek közötti durva megkülönböztetést, s 2015-re el kell érni a nemek közötti teljes egyenlőséget, különös tekintettel arra, hogy a lányok teljes mértékben és egyenlő arányban színvonalas alapfokú oktatásban részesüljenek, s ott eredményesen szerepeljenek;

- minden szempontból javítani kell az oktatás színvonalát, hogy az oktatásban résztvevők kellő mennyiségű és minőségű tudást szerezhessenek elsősorban az olvasás, az írás, a számolás és a mindennapi élethez szükséges alapjártasságok terén.

Az UNESCO a fenti célkitűzések mielőbbi megvalósítása érdekében minden évben "Oktatást mindenkinek" Hetet szervez. Az idei EFA "Action Week"-re április 19-25 között kerül sor, minek keretében újra előtérbe kerülnek az iskoláztatás nehézségei világszerte.

Az idei globális kampány egy hatalmas lobbit szervez, hogy a gyerekek szóhoz jussanak, és saját érdekeik védelmében felemeljék hangukat nemzeti kormányaik előtt. A Nagy Lobbi célja, hogy felhívja a figyelmet az oktatáshoz való jogra, és arra az égbekiáltó tényre, miszerint a világban még ma is 100 millió olyan gyermek él, akik nem jutnak alapvető oktatáshoz.

E program keretében tehát a gyerekek világszerte tollat ragadnak, hogy levelet írjanak az elnöknek, vagy a miniszterelnöknek, politikusokat hívnak látogatóba, hogy megtekintsék iskolájukat, illetve térképet készítenek környékükről, feltüntetve az iskolázatlan gyerekek lakóhelyét.

A kampány célja, hogy belássuk, azok a gyerekek, akik nem jutnak megfelelő oktatáshoz, sebezhetővé és kiszolgáltatottá válnak a szegénységgel, az éhséggel, a járványokkal és az erőszakkal szemben.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet