Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

LIFE Alfabetizációs Kezdeményezés

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A LIFE (Literacy Initiative For Empowerment - Képességfejlesztő Alfabetizációs Kezdeményezés) 10 évre szóló globális stratégiai keret az UNLD (az ENSZ Alfabetizációs Évtizede, 2003-2012) céljainak elérésére. Olyan alfabetizációs programok kifejlesztését c

A LIFE (Literacy Initiative For Empowerment - Képességfejlesztő Alfabetizációs Kezdeményezés) 10 évre szóló globális stratégiai keret az UNLD (az ENSZ Alfabetizációs Évtizede, 2003-2012) céljainak elérésére. Olyan alfabetizációs programok kifejlesztését célozza meg, amelyek valóban működnek (bizonyított sikersztorik és a legjobban működő gyakorlatok). Általános koordinációját az UNESCO, a konkrét programok irányítását az országok látják el.

Miért van szükség a LIFE-ra?

Az írni-olvasni tudás előfeltétele minden tanulási formának. Ezek a készségek segítenek abban, hogy irányítsuk az életünket, aktív résztvevői legyünk a társadalomnak.

Az írni-olvasni tudás szilárd alap a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható fejlődéshez, feltétele egy jobb életminőségnek. Segíthet a HIV/AIDS és más betegségek megelőzésében, illetve a nemek közötti egyenlőség elérésében.

A LIFE program célcsoportjai: iskolába nem járó gyerekek, fiatalok és felnőttek nem megfelelő írni-olvasni tudással. A hangsúly a lányokon, a nőkön és a szegénységi küszöb alatt élő családokon lesz (az írni-olvasni nem tudók 2/3-a nő, az írni-olvasni tudó anyák és nők hozzájárulnak a jövő generáció tanításához). Ezen kívül más kirekesztett és hátrányos helyzetben lévő csoportokra is oda kell figyelni: etnikai kisebbségek, falusi lakosság, őshonos lakosság, HIV/AIDS fertőzött személyek, illetve a testileg/szellemileg hátrányos helyzetű személyek.

35 országban kerül bevezetésre: azon országokban, ahol az alfabetizációs ráta kisebb, mint 50% vagy ahol több mint 10 millió analfabéta él. Jelenleg az írni-olvasni nem tudók 85 %-a él ezekben az országokban, a legtöbbjük nő.

A LIFE célkitűzései

 • Dakari célok (2000, Oktatási Világfórum):
  • meg kell felelni minden fiatal és felnőtt oktatással szemben támasztott igényeinek;
  • 50 %-kal kell javítani a felnőttek alfabetizációját (2015-ig);
  • az alap- és középfokú oktatásban meg kell szüntetni a nemek közötti egyenlőtlenségeket.
 • Millenniumi Fejlesztési Célok (szegénység csökkentése, nők szerepének erősítése, HIV/AIDS legyőzése, környezet fenntarthatósága)
 • EFA (Oktatás Mindenkinek) céljai
 • UNDESD (A fenntartható fejlődés oktatásának ENSZ évtizede) célkitűzései
 • UNLD (az ENSZ Alfabetizációs Évtizede, 2003-2012) céljai:
  • az írni-olvasni tudás mindenkit a születésénél fogva megillető jog legyen;
  • anya és gyermeke írni-olvasni tudása az erőfeszítések középpontjában legyen.

Cselekvési területek, a LIFE tevékenységei

Bár a programok tartalmát az országok fogják meghatározni, de az UNESCO feladata a globális stratégiai keret irányítása és az ezzel járó tevékenységek.

 • Támogatás és kommunikáció
  • Az UNESCO javítani fogja az elkötelezettséget, a láthatóság megteremtését, a nyilvánosság figyelmének felkeltését az írni-olvasni tudás problémái iránt.
  • Az alfabetizációs politikának szorosan össze kell kapcsolódnia a fejlesztés más területeivel, így lehetséges a közös célok támogatása és a kollektív erőforrások menedzsmentje.
 • A fenntartható alfabetizácó politikája
  • Az UNESCO technikai segítséget nyújt az alfabetizációs politika fejlesztéséhez nemzeti és szubnacionális szinten.
  • Hatástanulmányok készítése és terjesztése az írni-olvasni tudás pozitív társadalmi-gazdasági hatásáról.
 • Erős nemzeti kapacitás
  • A létező programok és politika fejlesztése; a bevált gyakorlatok és a költséghatékony módszerek támogatása.
  • A képzett humán erőforrás biztosítása: oktatók, vezetők képzése.
 • Innováció
  • Az UNESCO ösztönözni fogja az egyetemeket és a civil szervezeteket hatástanulmányok készítésére a bevált gyakorlatokról.
  • A kutatás azonosítani fogja az újító és megismételhető, másolható eljárásokat és terjeszteni fogja őket szemináriumokon, konferenciákon, munkacsoportokban és az UNESCO Alfabetizációs Portálon.

A LIFE hatásköre, kiterjedése

Szélesebb fejlődési és kulturális környezetbe kell helyezni az alfabetizációs programot (integrált megközelítések).

Fontos a társulások kiépítése

 • a regionális és nemzetközi szervezetekkel;
 • EFA kezdeményezésekkel (FTI, UNGEI);
 • nemzetközi NGO-kal;
 • a magánszektorral (könyv- és kiadói ipar).

Kritikai tényező a LIFE sikerében: a résztvevő országok kormányai közötti együttműködés.

A partneri kapcsolatok középpontjában a konzultáció, a tőkeszerzés (ahol a hazai források elégtelenek), a közös programok kiépítése és a kölcsönös tanulás áll.

Megvalósítás

Három alapelv:

1) A programok irányításáért az országok felelősek, országspecifikus igényeknek kell megfelelniük.

 • Minden ország meghatároz egy cselekvési tervet egy konkrét időkerettel.
 • Fontos egy megvalósító csapat léte egy kormány által irányított Alfabetizációs Irányító Bizottság formájában (kormányzati szektor képviselői, helyi fejlesztő partnerek, magánszektor).

2) Kapcsolódás a nemzeti politikához

 • A nemzeti fejlesztési keretekbe kell integrálni a programot (EFA politikai agenda, nemzeti oktatási tervek).
 • LCP - LIFE Country Paper: országspecifikus célkitűzések, célcsoportok, várt eredmények, tervezett tevékenységek, időkeret, költségvetés, partnerek, monitoring és értékelés módozatainak meghatározása.

3) Megvalósítási szakasz

 • A megvalósítást egy előkészítő szakasz előzi meg.
 • Kétévente nagyjából 10 ország lesz kiválasztva arra, hogy csatlakozhasson a megvalósítás szakaszához: 2006-ban, 2008-ban és 2010-ben.
 • 2011: időközi globális értékelés.
 • 2012-2015: a fenntarthatóságra és a megismételhetőségre kell koncentrálni, csökkenteni kell a külső beavatkozást.
 • 2015: átfogó globális értékelés.
 • Három lépés a megvalósítás fázisának előkészítésére:

  1. Az alapkonfiguráció definiálása egy LIFE Country Profile-ban mind a 35 országban: elemzi az aktuális állapotot, ismerteti a fő hiányosságokat és a speciális igényeket.

  2. Az országok kiválasztása a megvalósítási ciklusokhoz: az országokkal és a partnerekkel folytatott konzultáció során dől el, a politikai elkötelezettség és a partneri kapcsolatok függvénye.

  3. Egy program kifejlesztése a LIFE Country Paper-ben: a megvalósítani kívánt tevékenységek felvázolása.

Finanszírozás

Elsősorban hazai forrásokra épül. Az UNESCO hozzájárul a kezdeti finanszírozáshoz a regionális költségvetésből és költségvetésen kívüli forrásokból. Az UNESCO elő fogja segíteni az anyagi források mobilizációját a nemzeti alfabetizációs programok támogatására.

A LIFE tevékenységek összekapcsolhatók olyan projektekkel, amelyek alfabetizációs elemet tartalmaznak már meglévő kerettel.

Támogatást lehet szerezni a nemzetközi közösségtől, a magánszektort is beleértve. Nagyvállalatokkal is kapcsolat teremthető.

A tőkeszerzést már az előkészítő szakaszban el kell kezdeni, folyamatos hálózatépítésre van szükség nemzeti és nemzetközi szinten. Egy olyan adományozó koalíció kiépítése a cél, amely elkötelezett a LIFE iránt.

Monitoring és értékelés

Életképes monitoring és értékelési módszereket kell kiépíteni nemzeti és nemzetközi szinten, együttműködésben az UNESCO Statisztikai Intézetével (UIS). A LIFE értékelése össze lesz kapcsolva az EFA átfogó értékelésével.

Nemzeti értékelés: éves ellenőrzések, egy időközi országos szintű értékelés, majd egy végső értékelés.

Nemzetközi értékelés: a LIFE átfogó megvalósításának megfigyelése (elkötelezettség mértéke, partnerekkel való együttműködés, forrásmobilizáció).

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet