Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Kommünikétervezet az oktatás és a gazdasági fejlődés kapcsolatáról 30 ország oktatási minisztereinek tervezete

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO 34. közgyűlése keretében 30 ország oktatási minisztereinek részvételével 2007. október 19-én és 20-án tartott miniszteri Kerekasztal (Ministerial Round Table on Education and Economic Development) témája az oktatás és a gazdasági fejlődés kapcso

Az UNESCO 34. közgyűlése keretében 30 ország oktatási minisztereinek részvételével 2007. október 19-én és 20-án tartott miniszteri Kerekasztal (Ministerial Round Table on Education and Economic Development) témája az oktatás és a gazdasági fejlődés kapcsolata volt.

A tanácskozást követően kiadott kommüniké tervezet értelmében a Kerekasztal elismeri a téma különleges jelentőségét a fenntartható fejlődés előmozdításával összefüggően: az oktatás szintjének növekedése a gazdasági fejlődést erősíti, a gazdasági fejlődés pedig forrásokat képez az oktatás számára.

A kommünikétervezet szövege szerint a 30 ország oktatási minisztere a jövőben összeállítja javaslat-tervezetét az Oktatás mindenkinek program céljainak közzétételéhez, s biztosítja annak lehetőségét, hogy az oktatás hozzájáruljon a társadalmi fejlődés szélesítéséhez, az aktív civil állampolgárság és a nemzetközi értékek előmozdításához. Most, szinte példa nélkül álló változások időszakában elengedhetetlennek érezik, hogy az oktatási rendszer újító és eredeti megközelítésekkel válaszoljon a kihívásokra.

A kommünikétervezet négy területen erősítette meg a kötelezettségeket a témában.
Ezek: az oktatás előtt álló fő feladatok, az oktatás és a gazdasági fejlődés közötti kapcsolatrendszer szélesítése, a fenntarthatóság fejlesztése az oktatáson keresztül, kapcsolatrendszerek építése az oktatás és gazdasági fejlődés jegyében.

A Kerekasztal oktatási miniszterei megerősítik elkötelezettségüket a mindenki számára biztosítandó minőségi oktatás elve, valamint az élethosszig tartó tanulás és az analfabetizmus felszámolása lehetőségének biztosítása mellett. Felhívja a figyelmet, hogy a migráció és a mobilitás oktatása különös jelentőséget kell, hogy kapjon, nemzetközi megbeszélések tárgyát kell képeznie.
Az oktatás és a gazdasági fejlődés kapcsolatának erősítéséhez elemi szinten járul hozzá a teljes oktatási rendszer kiegyensúlyozott és kiemelt támogatása, a minőségi oktatás fejlesztése, valamint olyan tantervek, amelyek megfelelnek a globális tudásgazdaság követelményeinek.
A hatékony kapcsolatrendszer építése az oktatás és a munkaerőpiac között, az információs és a kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés lehetőségének növelése felgyorsítják a távoktatás, a tanárképzés, a hatékonyabb és innovatívabb oktatási modellek fejlődését.

Az oktatás, mint a fenntartható fejlődés eszméjének közvetítője hozzájárulhat a kulturális örökség elismertségéhez, s kellő figyelmet fordít a fenntartható fejlődés három alappillére, a környezetvédelem, a gazdasági és a társadalmi fejlődés számára.

A kormányközi szervezetek, a privát szektor, az üzleti közösségek között kiépülő mind szélesebb kapcsolatrendszerek és együttműködések, a PPP konstrukciók lehetővé teszik az UNESCO programok kötelezettségeinek teljesítését.
A dél - dél és a háromoldalú, triangular (észak - dél - dél) együttműködések erősödése hozzájárulhat továbbá a tapasztalatok megosztásához.

A Kerekasztal miniszterei felhívták végezetül az UNESCO-t, hogy szélesítse ki multi érdekeltségű együttműködéseit az oktatásban, s biztosítsa, hogy a fenntartható gazdasági fejlődéshez fűződő kapcsolatai megalapozzák folyamatos koordinátor szerepét az Oktatás mindenkinek, az ENSZ Alfabetizációs Évtizede és az "Oktatás a Fenntertható Fejlődésért" Évtized programokban.

P.M.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet