Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Bonni Deklaráció

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Mi, az UNESCO által szervezett "Tanulás a munkáért, az állampolgárságért és a fenntarthatóságért" című, a műszaki és szakoktatás és szakképzés nemzetközi szakértői találkozójának résztvevői, egyetértünk abban, hogy miután az oktatás a hatékony fejlesztési stratégia kulcsa, a Műszaki-, a Szakoktatási- és Szakképzésnek (Technical and Vocational Education and Training, TVET) kell lennie annak a mozgatóerőnek, amely segít a szegénység visszaszorításában, a béke fenntartásában, a környezet megőrzésében, a mindenki számára jobb életminőség biztosításában és a fenntartható fejlődés elérésében. Következtetésünkre a tagországokból, kormányközi és nem-kormányzati szervezetekből és ipari vállalatokból érkezett 122 technikai szakértő vitája nyomán jutottunk, akik 2004. október 25. és 28. között ültek össze Bonnban, az Oktatás ENSZ Évtized a Fenntartható Fejlődésért kezdetének küszöbén, hogy felmérjék az 1999. áprilisában Szöulban megtartott II. Nemzetközi Műszaki és Szakoktatási Kongresszus óta eltelt időben elért haladást.

 1. A találkozón elhangzott vitákra alapozva és emlékeztetve a:
  • II. Nemzetközi Műszaki és Szakoktatási Kongresszus (1999) ajánlásaira,
  • Az Oktatási Világfórum (2000) céljaira,
  • Az ENSZ Közgyűlésen (2000) elfogadott Millenniumi Fejlesztési célokra, és
  • Az ENSZ 31. Közgyűlésén (2001) elfogadott, a Műszaki és Szakoktatásra vonatkozó Átdolgozott Ajánlásokra,
  a szakértői találkozó résztvevői megerősítik, hogy a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) megfelelő fejlesztése központi kérdés a célok elérése szempontjából.
 2. Elismerve, hogy világszerte a munkaerő nagy többségének, beleértve a tudással rendelkező dolgozókat, szüksége van műszaki és szaktudás és szakértelem megszerzésére egész élete folyamán, megerősítjük, hogy a megfelelő életkornak megfelelő Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) fejlesztésének a minden szintű oktatás integráns részének kell lennie és nem szabad többé opcionálisnak vagy marginálisnak tekinteni. Különösen fontos a szaktudás fejlesztését az "Oktatás Mindenkinek" programba integrálni, és kielégíteni a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzésnek (TVET) az alapfokú oktatást elvégzett tanulók által generált követelményeit.
 3. A munkára való felkészülésnek olyan tudással, szaktudással, hozzáértéssel, értékekkel, és magatartással kell felruháznia az embereket, hogy produktív és felelős állampolgárokká váljanak, akik tudatában vannak a munka méltóságának és hozzájárulnak a fenntartható társadalom építéséhez. Felhívunk minden érdekeltet, hogy tegyék magukévá a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) ezen szélesebb perspektíváját.
 4. A Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) fejlődése a Szöuli Kongresszus óta világosan megmutatja, hogy az oktatás ezen ága növekvő elismertségnek örvend, mint a nagyobb jövedelmek generálásának és a szociális kohézió eszköze. Az UNESCO 2004-es felmérése a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzésről (TVET) mégis azt mutatja, hogy eddig a fejlődés egyenlőtlen volt. Az erőfeszítések megkétszerezésére van szükség a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) modernizálásának, státusza megerősítésének és a fenntarthatóság biztosításának érdekében. A Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) nyilvánvalóan megnövekedett szerepet játszik az olyan tevékenységi körökben, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, mint a környezet és a kulturális örökség megőrzése, csakúgy, mint a megújítható energia termelése.
 5. Ennek következtésben felhívjuk az UNESCO Főigazgatóját, hogy sürgesse a tagállamokat, az ENSZ rendszerébe tartozó intézményeket és minden egyéb, a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzésben (TVET) érdekelt köz- és magánszereplőt, hogy építsen ki partneri kapcsolatokat és tegyen nagyobb erőfeszítéseket, hogy végrehajtsák azon ajánlásokat, amelyek még nem kaptak elegendő figyelmet vagy forrást.
 6. Számot vetve a végrehajtandó feladat nagyságával és a helyzet komplexitásával, amelyben cselekedni kell, kérjük, hogy kapjanak különleges prioritást a Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) olyan kezdeményezései, amelyek hozzájárulnak a szegénység csökkentéséhez, az egyenlőség elősegítéséhez, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre, az AIDS terjedésének megállításához, a válságban levő fiatalok, a falusi közösségek és az olyan csoportok támogatásához, amelyek a kirekesztettség áldozatai, az Észak-Dél és a Dél-Dél együttműködés ösztönzéséhez, segítik az átmenetben vagy válságban és konfliktusban levő, vagy onnan felemelkedő országokat és azok fejlődését. A Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) ezen kezdeményezései lényegesek az emberközpontú fenntartható fejlődés számára.
 7. Műszaki és Szakoktatás és Szakképzés (TVET) szakértőiként felhívunk a fejlődés olyan megközelítéseire, amelyek összhangba hozzák a gazdasági virágzást, a környezet megőrzését, és a társadalmi jólétet. Ezért felhívunk a globalizáció olyan elemeinek támogatására, amelyek inkább humanizálnak, mint marginalizálnak, valamint az információs és kommunikációs technológia olyan alkalmazásaira, amelyek csökkentik a digitális megosztást.
 8. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy saját országainkban és szervezeteinkben megtesszük a szükséges intézkedéseket a minőségi szaktudásfejlesztés érdekében, amely a gazdaságilag életképes, a környezetre egészséges és fenntartható közösségekhez vezet el.

Section for Technical and Vocational Education
UNESCO
7, Place Fontenoy
75352 Paris - France
Tel.: +33 1 45 68 09 60/08 34
Fax: +33 1 45 68 55 45
Email: tve.section@unesco.org Honlap:

UNESCO - UNEVOC
International Centre for Technical and Vocational Education and Training
Görresstr. 15
53113 Bonn - Germany
Tel.: +49 228 2 43 37 11
Fax: +49 228 2 43 37 77
Email: info@unevoc.unesco.org
Honlap:
Bonn, Németország
2004. október 28.
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet