Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

WSIS Információs Társadalmi Csúcstalálkozó

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az Információs Társadalmi Csúcstalálkozó elnevezésű konferenciát a Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) szervezi az ENSZ szakosított intézményeivel való szoros együttműködés keretében. Az UNESCO a konferencia megszervezésében, az Információs Társadalo

Mi is a WSIS?

A World Summit on the Information Society (WSIS, Információs Társadalmi Csúcstalálkozó) elnevezésű konferenciát a Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) szervezi az ENSZ szakosított intézményeivel való szoros együttműködés keretében. Két fordulót terveznek:

- Az első 2003. december 10-12. között kerül megrendezésre Genfben, célul tűzték ki az alapelvek lefektetését és egy akcióterv megalkotását, mely az Információs Társadalommal kapcsolatos legkülönfélébb témákat öleli fel.

- A második forduló 2005-ben lesz Tunisban, és középpontjában a fejlesztési kérdések állnak majd, valamint összegzik az addig elért eredményeket, és további akcióterveket fogadnak el, ahol szükséges.

Mi ebben az UNESCO szerepe?

Az UNESCO a konferencia megszervezésében, az Információs Társadalom etikai, jogi és szocio-kulturális dimenzióinak feltárásában játszik szerepet. Az UNESCO célja, hogy széleskörű együttműködés szülessen a döntéshozók, a szakmai közösségek, a civil társadalom képviselői valamint a magánszektor képviselői között, bilaterális és multilaterális partnerségek jöhessenek létre a mindenki számára hasznot hozó információs társadalom felépítésében.

A Csúcstalálkozónak számos, az Információs társadalommal kapcsolatos kihívással kell szembenéznie, a három legfontosabb:

- A digitális megosztottság csökkentése
- Az adatok és információk szabad áramlása és hozzáférhetővé tétele
- Nemzetközi konszenzus megtermtése, az új kihívásoknak megfelelő normák megfogalmazása és alapelvek lefektetése

Az UNESCO négy legfontosabb célkitűzése a fenti területen és a WSIS témái fedik egymást:

- Megállapodás a legfontosabb alapelvekben a tudás alapú társadalmak felépítéséhez

- Az Információs és Kommunikációs Technológiák (ICT-k) jobb kihasználása a képességfejlesztés, legitimáció, irányítás és a társadalmi részvétel terén

- A kapacitások megerősítése a tudományos kutatás, információáramlás és -csere területén

- A tanulási lehetőségek fejlesztése

Az UNESCO Előkészítő Bizottsága

Az UNESCO Titkársága tevékenyen részt vesz a Csúcstalálkozó megszervezésében. Koichiro Matsuura, az UNESCO igazgatója a Szervező Bizottság (HLSOC) tagja, és ő fogja vezetni az UNESCO delegációját a WSIS során.

Egy Információs Technológiai Munkacsoport (TFIS), melyet az UNESCO igazgatója és az Információs és Kommunikációs Igazgatóhelyettes, Abdul Waheed Khan vezet, koordinálja az UNESCO felkészülését a WSIS-re.

A TFIS Titkárság:

- Philippe Quéau, az Információs Társadalmi Részleg igazgatója (p.queau@unesco.org)
- Axel Plathe, programfelelős (a.plathe@unesco.org)
- Jean Gabriel Mastrangelo, társ szakértő (jg.mastrangelo@unesco.org)
- Tiina Greggila-Jouini, titkárnő (t.greggila-jouini@unesco.org)

Postacím:

UNESCO
Information Society Division
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

Telefon/Fax:

Telefon: +33 1 45 68 43 20
Fax: +33 1 45 68 55 83

Cím:

UNESCO
Information Society Division
1, Rue Miollis
75015, Paris
France

Az Előkészítő Bizottság tevékenysége:

1. A partnerek mozgósítása: civil szervezetek, kormányzati szervek

Civil szervezetek

Az UNESCO arra törekszik, hogy a civil szférát minél nagyobb mértékben bevonja a felkészülésbe. Ennek érdekében 2002. februárjában négy konzultatív találkozót szerveztek a témában érdekelt nem kormányzati szervezetekkel, ezek témái a következők voltak:

- Infostruktúra a fejlődő országokban
- Kulturális diverzitás és szabadon felhasználható információk
- Szólásszabadság az Információs Társadalomban
- Oktatás az Információs Társadalomban

2002. áprilisában egy ötödik találkozót is rendeztek, kibővítve a résztvevő nem kormányzati szervezetek körét, és egy újabb kérdéskör került az előbbi négy mellett napirendre:

- A civil társadalom szerepe a WSIS előkészítésében

A tagállamokban:

Regionális előkészítő konferenciák szervezése a Nemzeti Bizottságokkal együttműködve.

2. Az UNESCO által szerevezett előkonferenciák:

- Európa: Mainz, Németország, 2002. június 26-28.
- Latin-Amerika és a Karib-térség: Rio de Janeiro, Brazília, 2002. szeptember 26-28.
- Ázsia és a Csendes-óceán térsége: Bangkok, Thaiföld, 2002. november és Nadi, Fiji 2002. december (kísérleti)
- Arab-térség: a helye és ideje még nincs pontosan meghatározva
- Afrika: a helye és ideje még nincs pontosan meghatározva

Az UNESCO által nem kormányzati szinten megszervezett konzultatív találkozók és szimpóziumok:

- Párizs, Franciaország, 2002. február 8., 12., 18, 22.
- Párizs, Franciaország, 2002. április 22-23.
- Bamako, Mali, 2002. május 26-27. (afrikai civil társadalom képviselői)
- Peking, Kína, 2002. május 30-31. (Levéltárosok nemzetközi közössége)
- Párizs, Franciaország, 2002. november 15-16. (Szólásszabadság az Információs Társadalomban)
- Malaysia/Koreai Köztársaság: 2002. (A nemek és az ICT)

Más előkonferenciák

A WSIS Adminisztratív Titkársága szervezi az Előkészítő Bizottság (PrepCom) üléseit

- PrepCom 1: Genf, Svájc, 2002. július 1-5.
- PrepCom 2: Genf, Svájc, 2003. február
- PrepCom 3: Genf, Svájc, 2003. szeptember

Regionális WSIS előkonferenciákat is szerveznek miniszteri szinten:

- Afrika: Bamako, Mali, 2002. május 28-30.
- Európa: Bukarest, Románia, 2002. november 7-9.
- Ázsia, és a Csendes-óceán térsége: Tokió, Japán, 2003. január 13-15.
- Latin-Amerika és a Karib-térség: Santo Domingo, 2003. január 27-30.

További információk: www.itu.int/wsis

3. Háttéranyagok készítése

A Csúcstalálkozó előkészítési szakaszában az UNESCO tárgyalásra és döntések meghozatalára alkalmas háttéranyagokat készít és juttat el széles körben off-line és on-line az illetékeseknek:

- Specifikus témákat érintő tanulmányok, mint pl. az ICT-k és az oktatás, kulturális diverzitás és soknyelvűség, könyvtárak és levéltárak az Információs Társadalomban, a média és az Információs Társadalom, a nemek kérdése, a fogyatékosok információkhoz való hozzáférésének problémái, stb.

- Statisztikai jelentések készítése az UNESCO Statisztikai Intézetének (UIS) segítségével, így aktuális információk szerezhetőek az ICT és az oktatás, tudományok, kultúra és kommunikáció viszonyáról, helyzetéről.

A hazai munkát a Magyar UNESCO Bizottság Info-Kommunikációs Albizottsága koordinálja. Elnöke: Z. Karvalics László egyetemi docens.

Elérhető a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságán keresztül:
Tel.: +36 1 269 17 23
Fax: +36 1 311 36 26
E-mail: peter.gresiczki@unesco.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet