Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Az UNESCO információs munkabizottság programjának magyar vonatkozásai

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


E főprogramot két ágazati program alkotja, amelyekhez interdiszciplináris, UNESCO szektorok közötti együttműködésre épülő projektek kapcsolódnak.

1. A fejlődéshez szükséges információhoz és tudáshoz való igazságos hozzájutás

E programon belül három alprogram kerül megvalósításra, amelyek

 • a tudásalapú társadalmak fejlődéséhez szükséges kutatások, irányelvek, politikák kidolgozását, az információs és kommunikációs szakember-képzést, az információkhoz való hozzáférés fejlesztését, a közszolgálati rádiózás fejlesztését,

 • az információs és kommunikációs technikák oktatási alkalmazásának fejlesztését,

 • a kulturális és nyelvi sokszínűség kommunikációs és információs eszközökkel történő támogatását

szolgálják.

A fenti alprogramok keretében Magyarország számára a következő tevékenységek ill. termékek nyújthatnak segítséget:

 1. Az UNESCO obszervatóriumot üzemeltet, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet olyan dokumentumokra, hírekre, eseményekre, intézményekre és hálózatokra, amelyek a tudásalapú társadalmak kialakításával kapcsolatban segítséget nyújthatnak. A megfigyelés kiterjed

  • a nemzeti információs stratégiákra

  • az információkhoz történő hozzáférés és az információk felhasználásának kérdéseire és eszközeire, nevezetesen az infostruktúra, többnyelvűség, az online kormányzati eszközök, a virtuális könyvtárak területére

  • a tartalomszolgáltatás szerzői jogi, adatvédelmi, emberi jogokat érintő kérdéseire.

 2. Az információs és kommunikációs szakemberek képzésének - ezen belül különösen az informatikai szakemberek képzésének - továbbfejlesztése érdekében moduláris oktató anyagok és információfeldolgozó eszközök készülnek. Ezek az Információs és kommunikációs szektor ún. Tudás-portálja útján lesznek elérhetőek, ugyancsak az UNESCO kommunikáció és információ lapról kiindulva, a References címen Training materials alcímre kattintva.

 3. Az UNESCO évek óta folyamatosan és széles nemzetközi együttműködés útján fejleszt információfeldolgozást szolgáló, ingyenesen használható szoftver eszközöket. E körbe tartozik nevezetesen

  • a CDS/ISIS, amely a szöveges információk kezelését szolgálja

  • az IDAMS, amely a statisztikai elemzések, feldolgozások ingyenes és hatékony eszköze

  • az IDIS, amely az előbbi két szoftver közötti információcsere eszköze

  • a Greenstone a digitális könyvtárak létesítésének és kezelésének, felhasználásának eszköze

  E szoftver eszközök nyílt forráskóddal állnak rendelkezésre, bármely intézmény által ingyenes licencszerződés keretében felhasználhatóak. Magyarországon a terjesztést a BME-OMIKK biztosítja. (A licenc-szerződéseket az UNESCO nevében Vásárhelyi Pál bonyolítja, email: p.vasarhelyi@omikk.bme.hu) A fenti eszközök köre a következő két évben tovább bővül.

 4. Fontos cél az információs és kommunikációs technikák (IKT) hasznosítása az oktatás területén. A figyelem középpontjában a nyitott és távoktatás áll.

  • Az IKT oktatási hasznosításának előmozdítása érdekében az alprogram irányelveket dolgoz ki és gyűjti ill. közreadja a sikeresnek ítélt megoldásokra, a pozitív tapasztalatokra vonatkozó információkat.

  • Támogatja továbbá az UNESCO konkrét oktatóanyagok készítését, amelyeket az Információs és Kommunikációs Szektor portálján tesz majd közzé.

  • Az alprogram sajátos területe a nyílt/távoktatással foglalkozó intézmények és a közszolgálati rádióadók együttműködésének ösztönzése.

 5. A többnyelvűség támogatása érdekében az UNESCO létrehozza a felhasználásra, alkalmazásra javasolt nyelvészeti eszközök, statisztikák, stb. online nyilvántartását és úttörő projekteket szervez ezen eszközök fejlesztése és alkalmazása céljából.

 6. A kulturális sokszínűség védelme és érvényesítése érdekében az UNESCO kiemelt fontosságot tulajdonit a Világemlékezet Programnak. Ennek keretében az UNESCO világméretű erőfeszítéseket szervez, ösztönöz és támogat a legnagyobb kulturális és tudományos értéket képező dokumentumok nyilvántartásba vétele, fizikai megőrzése és tartalmuk hozzáférhetővé tétele érdekében. A munka először az írásos és nyomtatott dokumentumokra korlátozódott, de ma már kiterjed a közvetlenül digitális formában készített dokumentumokra is.

  A Világemlékezettel kapcsolatos tevékenységek több szinten és több irányban folynak:

  • Nemzeti szinten a Magyar UNESCO Bizottság keretében szervezett Világemlékezet Nemzeti Bizottság a következő két évben arra törekszik, hogy országos listát készítsen a legértékesebb magyar anyagokról, amelyek körében egyaránt szerepelhetnek jól meghatározható gyűjtemények egészükben és önálló dokumentumok. Egyes világméretű érdeklődésre számot tartó anyagokat az UNESCO regiszterébe való felvételre fogunk javasolni. A nemzeti ill. UNESCO regiszterbe történő felvétel célja az, hogy a figyelmet és közérdeklődést ráirányítsa a kiemelkedő jelentőségű gyűjteményekre és anyagokra, elősegítse az azok fizikai megőrzéséhez szükséges pénzeszközök mozgósítását és a szükséges adminisztratív intézkedések meghozatalát.

  • A tevékenységek iránya is kettős. Az egyik a már említett fizikai megőrzés, a másik a jelenleg csupán igen szűk körben hozzáférhető dokumentumok közkincsé tétele a dokumentumok digitalizálása útján.

A digitális örökség körére kiterjesztett tevékenységet az UNESCO egyrészt egy Charta elfogadásával, másrészt a konkrét gyakorlati tevékenységeket segítő irányelvek, módszertan kidolgozásával támogatja. A Charta megtalálható lesz ezen a honlapon, az Irányelveket nyomtatott változatban a p.vasarhelyi@omikk.bme.hu címre küldött kérés esetén a Magyar UNESCO Bizottság az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

Az UNESCO a következő kétéves időszakban kísérleti projekteket fog végrehajtani a dokumentumok védelmével és hozzájutásával kapcsolatos új módszerek kipróbálása, értékelése céljából, valamint képzési anyagokat ad közre a digitális örökség védelme tárgyában.

2. A szólásszabadság elősegítése és a kommunikáció fejlődése

E program két fő irányát a következő alprogramok képezik:

 • a szólásszabadság elősegítése és a média függetlensége és pluralizmusa;

 • a kommunikációs média fejlesztésének támogatása.

A szólásszabadság elősegítése és a média függetlensége és pluralizmusa támogatása érdekében az UNESCO tevékenysége a sajtó és a média szabadságának, valamint az információ szabad áramlásának biztosítására irányul, mivel az információs-kommunikációs technológiák (IKT-k) elterjedése folyamatosan újabb kihívásokat vet fel ezen a területen.

A kommunikációs média fejlesztésének támogatása területén egyik fő cél a vidéki média megalapozása alacsony költségű és energiatakarékos kommunikációs technológiák biztosítása, a kapacitások növelése, szakmai tréningek nyújtása és az emberi erőforrások fejlesztése révén, a Nemzetközi Kommunikációs Fejlesztési Program (IPDC) keretében.

3. Az egyéb UNESCO-szektorok programjaihoz kapcsolódó információs-kommunikációs (IKT) projektek

Az információs és kommunikációs technikák interdiszciplináris, szektorok közötti együttműködésre épülő hasznosítása érdekében többek között a következő témakörökben tervez projekteket az UNESCO:

 • E-campus - a nyitott és távoktatás fejlesztése

  Ezen interdiszciplináris projekt keretében távoktatást szolgáló anyagok kidolgozására, adaptálására, nemzeti nyelven történő közreadására kerül sor, egyetemek számára digitális könyvtárak létrehozatalát, nyitott és távoktatás fejlesztését szolgáló módszertani eszközök kidolgozását támogatja az UNESCO

 • a digitális örökség védelme

  Ennek érdekében demonstrációs projekteket indít az UNESCO és támogatja az ezt szolgáló politika tárgyában a megfelelő dokumentumok kidolgozását az egyes tagországokban

 • Az IKT-k bevezetése és alkalmazása a kormányzás területén és a lakosság demokratikus részvétele eszközeként;

  Ennek érdekében az UNESCO gyakorlatilag hasznosítható Internet-alapú megoldásokat fejleszt és támogatja az együttműködési hálózatok szervezését, a tapasztalatok megosztását

 • Szabad forráskódú ingyenes szoftverek fejlesztése az információ-feldolgozáshoz és az oktatáshoz

  Ennek érdekében többnyelvű portál üzemeltetésére kerül sor, amelyen a forráskódok is megtalálhatók. Az UNESCO ösztönző, koordináló szerepet vállal annak előmozdítására, hogy a szoftver eszközök a felhasználók igényeinek és prioritásainak figyelembe vételével kerüljenek világszerte fejlesztésre.

 • Az UNESCO tudás-portálja (tematikus és szektoriális szub-portálokkal)

  Ez a portál kutatási eredményeket, módszertani anyagokat, tapasztalatok ismertetéseit kívánja közkincsé tenni az UNESCO felelősségi körébe tartozó témakörökben.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet