Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Az IITE jelentése

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az információ technológiák oktatásban való alkalmazásáért felelős UNESCO intézet (IITE) az információs társadalom kihívásaira keresi a válaszokat. Funkciói: katalizátorszerepet játszik a nemzetközi együttműködés szintjén, ötletek tárháza, információs közp

Az a nemzeti kormányokkal együttműködve az információs társadalom kihívásaira keresi a válaszokat. Funkciói: katalizátorszerepet játszik a nemzetközi együttműködés szintjén, ötletek tárháza, információs központ, ajánlásokat tesz stratégiák fő irányaira és részt vesz az egyes országok kapacitásfejlesztésében. Az IITE középtávú stratégiai céljai között szerepel az ICT bevezetése az oktatásban, az oktatáspolitikai párbeszéd előmozdítása, illetve új irányvonalak kijelölése az oktatás fejlődésében. Céljai elérésére programokat dolgozott ki, ösztönözve mindezzel a nemzeti kapacitások jobb kihasználását. A programok három területre terjednek ki: kutatás és projektfejlesztések, képzések valamint információs tevékenységek.

  • I. Nemzeti kapacitásépítés az ICT oktatási rendszerben való alkalmazására
  • II. Információs infrastruktúra kialakítása az oktatás számára (távoktatás, digitális könyvtárak, internetfelhasználás, multimédiás eszközök az oktatásban)
  • III. Az oktatás színvonalának emelése az ICT használata révén (az információs struktúrák okozta etikai, pszihológiai és szociális problémák kezelése, jelzőszámok kialakítása)
  • IV. Az ICT felhasználásának támogatása a békés együttélésre való nevelés céljával (információs technológiák a történelem- és nyelvtanításban, illetve a művésztre való oktatásban: az egyéni kibontakozás elősegítése)

Az Intézet fenntartja a kapcsolatot mindazon nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, alapítványokkal és szakmai egyesületekkel, akik érdeklődést mutatnak az IITE tevékenysége iránt. Az IITE dolgozik továbbá egy nemzetközi hálózat kiépítésén. Ez a hálózat olyan - a nemzeti UNESCO Bizottságok által kijelölt - szervezeteket fogna össze, amik együtt tudnának működni az információs technológiák alkalmazásának területén.

Az IITE 2002-2003-as költségvetése 4 826 4000 USD volt, ami nagyrészt UNESCO hozzájárulásokból, az orosz államtól és egyéb orosz intézményektől kapott összegekből, illetve különböző alapítványi pénzből tevődött össze.

(A beszámoló az UNESCO Közgyűlés 32. ülésszakának 32 C/REP/5 (2003. augusztus 8.) jelű dokumentuma alapján készült.)

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet