Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

A "Világörökség ifjú kezekben" című továbbképzés záró előadásai

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO által 1998-ban kiadott "World Heritage in young hands" c. kiadványa magyar nyelven 2005-ben jelent meg hazai vonatkozásokkal kiegészítve. Ez a tanári segédkönyv (KIT) módszertanilag hasznos segítséget nyújt 12-18 éves diákokat tanító pedagógusok

Az előadások elején Vizi György, a Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata Porta Speciosa elnöke felvezetésében a jelenlevők megismerhették a továbbképzés szervezésének hátterét. Az Porta Speciosa Egyesület célja a műemléki kutatás és a kézművesség szakterületek információcseréje, szakmai koordinációjának segítése és a szaktevékenységbe vágó képzések, továbbképzések ösztönzése. Így két év alatt 10 alkalommal szerveztek képzéseket a MUB-gal közösen.

Gresicki Péter, a MUB nyugalmazott főtitkára "Az UNESCO és a Világörökség" című előadása során ismertette az UNESCO létrejöttének okait: az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szakosított szervezetének célja egy ún. részvételi társadalom kialakítása. Jelenleg 193 tagországa van, és 5 szakterületen (oktatás, természettudomány, társadalomtudomány, információ és kommunikáció, kultúra.) lát el ismeretterjesztő, megfigyelő, tanácsadó, normatív, de nem problémamegoldó funkciót, amelyeknek legfőbb célja a fenntarthatóság megteremtése. Kulturális területen a fenntarthatóság elérésére a kulturális sokszínűség megóvásával, interkulturális párbeszéd szorgalmazásával és a világörökségi helyszínek megőrzésével törekszik.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal általános elnökhelyettese és az ICOMOS (az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete) Magyar Nemzeti Bizottság vezetőségi tagja, Dr. Fejérdy Tamás "A Magyar Világörökség Bizottság működése" címmel tartott előadásában ismertette az UNESCO eddigi egyik legsikeresebb kezdeményezését: a Világörökség Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó listát. Az Egyezményt 1972-ben fogadták el, a listán jelenleg 878 tétel szerepel, aminek mintegy a fele Európában található.

Magyarország 1985-ben csatlakozott az Egyezményhez, a listán jelenleg 8 helyszínünk szerepel, továbbá az ún. Várományosi Listán 10 helyszínt jelöltünk, amelyek megtekinthetőek a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság megújult honlapján.

"Természeti örökségünk oktatása a pedagógus felkészítés segítségével" című előadásával Dr. Tardy János címzetes egyetemi tanár, az Európai Természetvédelmi Központ vezetője, természetfotókkal illusztrálva ismertette a természeti-táji örökségekben rejlő szépségeket, illetve beszélt az aktuális problémákról és megoldási lehetőségeket vázolt fel. Az előadó fő üzenete magyar tájaink és múltunk megismerésének fontos szerepe életünk során, amelyhez elengedhetetlen a települések és intézmények összefogása.

Debrecenben Susa Ágnes, az ASP program magyar koordinátora, Szegeden pedig Kiss Gabriella a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola (amely egyben ASP Mintaiskola is) tanára mutatta be a nap címadójául szolgáló könyvet, és emelte ki, hogy a kiadvány nemcsak a középiskolai diákság oktatására szolgál, hanem célja az általános iskolákba járó diákok megszólítása is. A 238 oldalas, színes illusztrációkban gazdag tanári kézikönyv az oktató napon megjelenő tanárok számára ingyenesen átvehető volt. A kiadvány segítséget nyújt a környezetvédelem, a földrajz, a történelem, a művészettörténet, az irodalom, a matematika és az idegen nyelvek oktatásában, a Világörökség helyszíneinek bemutatásával, térképek, fénymásolható segédanyagok, táblázatok, szerepjátékok, feladatlapok és egyéb hasznos, akár az internetről is ingyenesen letölthető, módszertani anyagok közlésével. Ezek többek között alkalmat adnak a csapatmunka, a békés konfliktusmegoldás és a logikus érvelés elsajátításához, ami által a diákok később felelős, érett felnőttekké válhatnak.

A debreceni előadássorozatot Nagyné Újvárosi Magdolna, építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök és a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola gyakorlatioktatás-vezetőjének beszámolója zárta. Az előadásából a jelenlévők megismerhették egy nemzetközi diákprogram gyakorlati megvalósulását. A "Templomépítészet három különböző korban, három európai országban" COMENIUS I. iskolaprojekt (iskolák nemzetközi partnerkapcsolata) keretében zajlott 2006-2008. között egy magyar, egy német és egy finn iskolával együttműködésében. Az iskolaprojekt célja az Európai Unión belüli más országok művészetének, történelmének, vallásának, kulturális gazdagságának megismerése, és így az összetartozás, a kooperáció erősítése. A programnak köszönhetően 40 magyar diák szerezhetett nemzetközi tapasztalatot, helytörténeti és a vallástörténeti tudásukat is bővítve.

P.M.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet