Archívum (2009 végéig)
UNESCO.HU

Beszámoló a 4. UNESCO Ifjúsági Fórumról

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO Közgyűléséhez kapcsolódóan rendezték meg a 4. UNESCO Ifjúsági Fórumot. A magyar résztvevő beszámolója itt olvasható.

A 4. UNESCO Ifjúsági Fórum szeptember 30-án, közvetlenül az UNESCO Közgyűlés 33. ülésszaka előtt került megrendezésre Párizsban. Ez a negyedik alkalom, hogy az UNESCO szervezett keretek között lehetőséget biztosít az ifjúságnak, hogy a Közgyűlés számára ajánlásokat dolgozzon ki. Az idei év kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel az Ifjúsági Fórum immár az UNESCO Közgyűlés szerves részeként került megrendezésre.

A résztvevők

A háromnapos eseményen 235 fiatal vett részt: a 190 delegált 129 tagországot, a 45 megfigyelő különböző ifjúsági szervezeteket, kormányközi szervezeteket, illetve ENSZ ügynökségeket képviselt a konferencián.

Az országok többsége két delegáltat küldött, odafigyelve a nemek közötti egyenlőségre. Általánosan megfigyelhető volt, hogy az egyik delegált tapasztalattal rendelkezett, részt vett az előző Ifjúsági Fórumon, míg a másik delegált először vett részt ilyen jellegű konferencián. A tapasztaltabb delegált sokat segített a kevésbé tapasztaltnak a felkészülésben és külföldi kapcsolataiban. Ezzel a rendszerrel biztosították a küldöttek folytonosságát és egyben a megújulást.

A résztvevő fiatalokról általában elmondható, hogy országukban aktívan részt vesznek ifjúsági kezdeményezésekben vagy ifjúságpolitikával foglalkoznak. Tapasztalataikból kiindulva tudtak megfelelő ajánlásokat tenni a Fórumon.

A konferencia menete

A konferencia témája a civilizációk közötti párbeszéd volt, amelyet a delegáltak munkacsoportokba bontva tárgyaltak meg. A három munkacsoport a következő témák mentén szerveződött: kulturális különbségek, fenntartható fejlődés, békés egymás mellett élés.

A Fórum megnyitóján beszédet mondott Koichiro Matsuura, az UNESCO főigazgatója, amelyben kiemelte az ifjúsági részvétel jelentőségét. Hangsúlyozta azt a törekvést, hogy a fiatalok észrevételei, tapasztalatai és szükségletei megjelenjenek az UNESCO tevékenységében.

A Fórum első napján számos beszéd hangzott el neves UNESCO képviselőktől, többek között Michael Abiola Omolewatól, a 32. ülésszak elnökétől és Hans-Heinrich Wredetől, a Végrehajtó Testület elnökétől, akik egyaránt hangsúlyozták az UNESCO ifjúság iránti elköteleződését.

A második napon összeültek a munkacsoportok, hogy körüljárják az adott téma kérdéseit. Sikertörténetek, kudarcok, nehézségek és lehetőségek kerültek megvitatásra. A javaslatokat a munkacsoport elnökéből és rapportőrjeiből álló csapat összefoglalta és megszövegezte.

A harmadik napon a megszövegezett dokumentumot először munkacsoporton belül lehetett módosítani, majd délutánra kikerült a plenáris ülés elé. Ekkor a delegáltak lehetőséget kaptak a másik két munkacsoport munkájához módosító indítványokat intézni. A harmadik nap végére a dokumentum elfogadásra került.

Az UNESCO Közgyűlés 33. ülésszak első napján, október 3-án a Fórum elnöke és két rapportőrje beszédet tartott az Ifjúsági Fórum eredményeiről, és a dokumentumot átadták a tagállamok képviselőinek.

A konferencia szervezése

A plenáris ülés az UNESCO hat hivatalos nyelvén zajlott, míg a munkacsoporti munkákon angolra és franciára fordították le a hozzászólásokat.

Minden munkacsoport és a Fórum mint egész 1-1 elnököt és 2-2 rapportőrt választott. Minden régió 1-1 jelöltet állíthatott a posztokra, és a jelöltek 2 percet kaptak, hogy meggyőzzék a delegáltakat, hogy rájuk szavazzanak. A választásokon figyelembe vették a regionális megoszlást is.

Javaslatok a 2007-es Ifjúsági Fórumra

A magyar delegáltak, ha jelöltetni szeretnék magukat elnöki vagy rapportőri posztra, előzetesen készüljenek fel beszéddel.

A delegáltak a Fórum előtt ismerjék meg egymást és dolgozzanak ki együtt koncepciót, hogy mit szeretnének viszontlátni a Fórum végső dokumentumában.

A magyar delegáltak kapcsolódjanak be az Ifjúsági Fórum előtt hónapokkal megnyíló internetes párbeszédbe. Fontos, hogy már itt meginduljon egy vita arról, hogy mit szeretnének kihozni a konferencia végére.

A magyar delegáltak a kiutazás előtt ismerkedjenek meg a korábbi Ifjúsági Fórumok dokumentumaival és legyenek felkészültek abból, hogy milyen hasonló ifjúsági nyilatkozatok, ajánlások születtek más ENSZ intézmények keretében. Fontos továbbá, hogy ismerjék az UNESCO munkáját, hogy az ajánlásokban ne jelenjen meg olyan kérés, amelyet az UNESCO nem tud teljesíteni.

Készítette: Vári Sára

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet