UNESCO.HU

Agenda 2030 Humánökológiai Műhely a globális együttélésről

2017. július 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás


A Műhely keretében a hallgatók, tanáraik folyamatos segítségével és a közös foglalkozásokon elsajátítottakat felhasználva, saját választott témáikon kezdenek el dolgozni csoportosan vagy egyénileg. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 8.


A 2015. szeptember 25-27. között New Yorkban megrendezett Fenntartható Fejlődési Csúcson az ENSZ 193 tagállama egyhangú döntéssel fogadta el az új globális fenntartható fejlődési keretrendszert (The 2030 Agenda for Sustainable Development), amely a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő felépítését tűzi ki célul 2030-ig. Az Agenda 2030 elfogadása történelmi horderejű lépés az egész emberiséget érintő átalakulás célrendszere melletti globális elköteleződés felé. Az Agenda 2030 „olyan átfogó megoldásokat keres, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való interakcióit. Nincs két egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett társadalmi-környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek.” (Ferenc pápa Laudato si’ – Áldott légy! - 2015) Az Agenda megvalósítása 2016. január 1-én indult. A célokat minden ország a saját nemzeti és regionális fejlettségi szintjét és kapacitásait tekintetbe véve valósítja meg. Az ENSZ égisze alatt elfogadott célok megvalósításában természetesen az ENSZ család egésze kiveszi részét, így az UNESCO is mindent megtesz azért, hogy a nemzeti kormányokat és társadalmakat támogassa a célok megvalósításában. Mindezekkel összhangban az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság kezdeményezésére 2016 őszén humánökológiai előadássorozat valósult meg a globális együttélésről annak érdekében, hogy a globális társadalmi-környezeti válságról és a lehetséges megoldásokról a közvélemény, különösen a fiatal értelmiség és az egyetemek hallgatói interdiszciplináris keretben tájékozódhassanak, és ezt a tudást – hosszabb távon – egyetemi tanulmányaikba beépíthessék. A Deák téri Evangélikus Gimnázium nagytermében kéthetenként váltakozva tartott előadássorozatokon – A globalizáció folyamata illetve Együttéléstan címmel – alkalmanként 30-40 hallgató vett részt. A sorozatok bevezetőül szolgáltak a környezeti tudatosság nagy kérdésköreibe, ehhez az egyes témák elismert hazai szakértőit kértük fel előadónak (Baritz Laura, Béres Tamás, Kajner Péter, Kőrösi Csaba, Lányi András, Horváth Csaba, Pataki György, Takács-Sánta András, Zlinszky János). Az előadásokat minden alkalommal vita, beszélgetés követte.

A második félévben a hallgatók érdeklődését felmérve négy kurzus indult: Bioszférakrízis és környezetvédelem a Kárpát-medencében (váltakozó előadókkal), Környezetetikai döntések – személyes életstratégiák (Béres Tamás), A fejlődéstől a fenntarthatóságig (Lányi András), Ökológiai rendszerelmélet – és gyakorlat (Kuslits Béla). Az egyes kurzusokon 15-20 hallgató vett részt, akik a szemeszter végén írásban adnak számot olvasmányaikról, egyéni kutatásaikról.

A 2017/2018-as év őszi félévében előadássorozatunk műhely formában működik tovább, amelynek keretében a hallgatók, tanáraik folyamatos segítségével és a közös foglalkozásokon elsajátítottakat felhasználva, saját választott témáikon kezdenek el dolgozni csoportosan vagy egyénileg, és az előadásokat, konzultációkat e köré szervezzük. A hallgatók érdeklődését felmérve a félév meghatározó témakörei az alábbiak lesznek:

  • „Te magad légy a változás!” – életforma-kísérletek, környezeti nevelés – Béres Tamás
  • Máskéntgazdálkodás – vidékfejlesztés – Kajner Péter
  • A revitalizáció erőforrásai – hálózatépítés, közösségi tervezés, akciókutatás a hátrányos helyzetű Ózdi kistérségben
  • Politikai ökológia – Lányi András

A Műhely kurzusaira történő jelentkezés valamennyi felsőoktatásban tanuló hallgató számára nyitott, függetlenül attól, hogy az adott felsőoktatási egyezmény kurzusai között megtalálható-e a műhely. A kurzusokra jelentkezni Lányi András tanár úrnál lehet 2017. szeptember 8-ig a land@tatk.elte.hu címen. Lányi tanár úr készséggel áll rendelkezésre a kurzusokat illető technikai kérdésekkel kapcsolatban is.

A Műhely részletes tematikája itt érhető el.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet