UNESCO.HU

2015. november 26-án az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia közös konferencián ünnepelte az UNESCO megalapításának hetvenedik évfordulóját

2015. november 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: 2015. november 26-án közös ünnepi konferenciát szervezett az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia az UNESCO megalapításának hetvenedik évfordulója alkalmából. Az esemény elsődleges célja az volt, hogy jeles magyar személyiségek szavain keresztül átfogó képet kaphassunk a szervezet fennállásának eddig eltelt hetven évéről, előtérbe helyezve a magyar kapcsolódási pontokat. Az eseményen hangsúlyos szerepet kapott a természettudományi szakterület.

 

EN: 26 November 2015 - The Hungarian National Commission for UNESCO and the Hungarian Academy of Sciences (MTA) held a conference on the occassion of the 70th anniversary of UNESCO.


HU: Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az UNESCO legfőbb célja a kulturális értékek megóvása és gyarapítása. A kultúra értékével és jelentőségével való szembesítést és szemléletformálást, egyfajta tanítást is jelentő tevékenység ez. A szervezet elmúlt hét évtizede azt példázza, hogy nem lehetetlen vállalkozás az értékek őrzése, ápolása és továbbörökítése. A kultúrának, – közös egyetemes kultúránknak – része a tudás és annak átadása. Például az, hogy miként, milyen módszerekkel tanítjuk gyermekeinket. De kulturális kérdés az is, hogy miként gondolkodunk a minket körülvevő világról, természetes és épített környezetünkről. Elnök úr beszédében kiemelte azt is, hogy a közös egyetemes kultúrának része a tudás is, ahol utalt az idei évre, amely a Fény Nemzetközi Éve, valamint a nemrég lezajlott World Science Fórumra.

Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke megnyitójában felidézte a szervezet 1945-ben elfogadott alkotmányának legfontosabb pontjait, majd megismertette a jelenlévőket a tudomány bekerülésének történetével és céljával a szervezet által képviselt területek közé.

Dr. Farkas Ákos, az ELTE Anglisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a méltán híres Huxley-család tagjainak munkásságát mutatta be a konferencia résztvevőinek. Az előadásban kiemelt hangsúlyt kapott az a Julien Huxley, aki az UNESCO alapító főigazgatója volt.

Bogyay Katalin, Magyarország állandó ENSZ képviselője az UNESCO 36. Általános Konferenciája kapcsán betöltött elnökségének főbb mérföldköveiről, az elnöksége kapcsán képviselt célkitűzésekről (a kulturális sokszínűség ünneplése, a nemek egyenlőségének előmozdítása és a nők szerepe a békefolyamatokban, a „puha erő” felhasználása a béke előmozdítására) beszélt. Nagykövet asszony fontosnak tartja, hogy a szervezet által megfogalmazott célok kapcsán ne csak az aktuális feladatok megoldásán dolgozzunk, hanem hosszú távra kell tekinteni és előremutatóan kell cselekednünk. Az UNESCO demokratikusságát alátámasztva
elmondta, hogy a szervezetben egyetlen tagállam sem rendelkezik vétó-joggal, szemben az ENSZ Biztonsági tanácsával. Nagykövet asszony kiemelte továbbá a nők szerepét az UNESCO-ban. Az UNESCO tagjait az a hit egyesíti, hogy a béke az emberi szolidaritáson és a kultúrák közötti harmónián alapul és az emberiség közös sorsának beteljesítése erősebb minden megosztó ideológiánál.

Balázs Ervin, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Természettudományi Szakbizottságának elnöke előadásában Magyarország természettudomány területén betöltött szerepét ismertette az UNESCO kapcsán. Beszédében megemlítette többek között az Ember és a Bioszféra Program, valamint a Biotechnológiai Akciótanács fontosságát is.

Szöllősi-Nagy András, a Delft-i székhelyű UNESCO Víztudományi Oktató Intézet korábbi rektora a víz szerepének fontosságára fűzte fel beszédének főbb elemeit. A kiváló szakember előadásában felhívta a figyelmet a természeti-társadalmi-gazdasági folyamatok és a vízzel kapcsolatos problémák, feladatok, kérdések közötti összefüggésekre.

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi főtitkára hangfelvétel formájában köszöntette a jelenlévőket, majd az UNESCO történelmének természettudományi mérföldköveiről beszélt.

EN: The event was opened by László LOVÁSZ, president of the Hungarian Academy of Sciences. After his official welcome speech Dr. Miklós RÉTHELYI, president of the Hungarian National Commission for UNESCO greeted the participants and experts.

 

Presentations

Official welcome speech

László LOVÁSZ, president of the Hungarian Academy of Sciences

Opening speech

Miklós RÉTHELYI, president of the Hungarian National Commission for UNESCO

220 years for education, science and culture: The Huxley family

Ákos FARKAS PhD, Associate Professor, Head of Department, Eötvös Loránd University, Department of English Studies

Panorama of my Presidency

Katalin BOGYAY ambassador, Permanent Representative of Hungary to the UN, President of the 36th session of UNESCO General Conference, Permanent Representative of Hungary to the UNESCO between 2009 and 2014

UNESCO and Hungary in the context of natural sciences

Ervin BALÁZS, academician, Chair of the Committee for Natural Sciences, Hungarian National Commission for UNESCO

Milestons in the history of UNESCO (Transcription)

István LÁNG, former Secretary General of the Hungaian Academy of Sciences

Global Water Challanges and UNESCO’s responses

András SZÖLLŐSI-NAGY, professor,Doctor of the Hungarian Academy of Sciences, Former Rector of the UNESCO-IHE Institute for Water Education, located in Delft, The Netherlands


Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet